digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

MUKABELA: Komentar 15. džuza

Autor: Idriz Karaman April 05, 2023 0

Sura Isra, što znači noćno putovanje, na samom početku govori o uzdignuću Muhameda, a.s., iz Meke u Jerusalem, a veliki broj vjerodostojnih hadisa opisuje i drugi dio ovog uzdignuća (Miradž), u kojem je Poslanik, a.s., proputovao kroz nebesa, vidio Džennet i Džehennem i susreo se s Allahom, dž.š. Ovaj događaj se ubraja u mudžize, nadnaravna djela svojstvena samo poslanicima. Mudžize su potvrda Božije objave, te podrška poslanicima u iskušenjima kojima su poslanici bili izloženi, kao što je u ovom slučaju bilo nakon „godine žalosti“u kojoj je Muhamed, a.s., izgubio svoju suprugu hazreti Hatidžu i amidžu Ebu Taliba.

Najveći dio sure Isra govori o istinskom dobročinstvu, a najupečatljiviji je dio koji govori o dobročinstvu roditeljima: „Tvoj Gospodar je odredio da samo Njemu robujete i da roditeljima dobročinstvo činite. Ako jedno od njih, ili oboje, dočekaju kod tebe starost, nemoj im ni „uh“reći, i nemoj na njih vikati, nego im se obraćaj riječima punim poštovanja.

Budi prema njima ponizan i milostiv, i reci - Gospodaru moj, obaspi ih milošću s kakvom su oni mene odgajali kad sam bio mali.“(23. i 24. ajet)

Zanimljiv je i pretposljednji ajet ove sure koji govori o načinu kako se treba namazu pristupati. „...i nemoj biti previše glasan u svom namazu, ali ga nemoj previše ni pritajivati, nego između toga sredinu potraži.“Treba podsjetiti da je upravo na Miradžu naređen namaz. Blagodat je to vjerniku kojom on svakodnevno održava bliski kontakt sa svojim Gospodarom.

Sura Kehf dobila je ime po pećini u koju se sklonila jedna odabrana grupa čestitih mladića od nepravedne vlasti. Kazivanje o ovim mladićima, koji su živjeli u nekim davnim vremenima, potvrda je Božije pomoći u svim teškim i bezizlaznim situacijama.

„Mi ćemo ti pripovijest o njima prema Istini ispripovijedati. To su mladići koji su vjerovali u svog Gospodara i koje smo još dodatno uputili. Osnažili smo njihova srca pa su se digli i kazali – Naš Gospodar je Gospodar nebesa i Zemlje, mimo Kojega se nikakvom drugom božanstvu nećemo obraćati, jer bismo onda nešto što je daleko od istine zborili.“(13. i 14. ajet) Još je jedan impresivan događaj opisan u ovoj suri. Radi se o susretu Musa, a.s., i hazreti Hidra. „I zatekoše tamo jednog Našeg roba kojem smo podarili milost od Nas i dali mu da zna nešto što samo Mi znamo. Musa mu reče – Mogu li te slijediti pa da me pravilnim vođenjem podučiš nekim znamenjima kojima si ti podučen.“(65. i 66. ajet)

U narednim ajetima zabilježena su, za Musa, a.s., tri vrlo čudna i nelogična događaja, kojima se ističe da u svakom događaju postoji određena mudrost - hikmet. Tajne te mudrosti u potpunosti samo Gospodar svjetova zna. Na nama je da budemo strpljivi u traženju odgovora na te mudrosti, da se družimo s mudrima i molimo Allaha, dž.š., da nam podari mudrosti. Sura Kehf obiluje, zaista, snažnim porukama, pa je ovu suru lijepo što češće učiti, a posebno je preporučeno to činiti petkom.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine