digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

MUKABELA: Komentar 12. džuza

Autor: Abdulah Polovina April 02, 2023 0
Kroz poglavlja ovog džuza, Jusuf i Hud, posebno sure Hud, rasprostranjene su priče o određenim prethodnim Allahovim poslanicima, te percepcija Tvorca svemira o ljudskom stanju, ljudskoj shvrsi i prirodi ovog svijeta.
 
U suri Hud se, u većem ili manjem opsegu, kazuje o sedam Božijih poslanika i kao centralna tema ove sure ističe se historija ljudske neposlušnosti i njene posljedice. U ovom kur’anskom poglavlju se navodi šest primjera iz prethodnih naroda koji su bili uništeni i koji su povrijedili svoje duše do te mjere da više nije bilo mudrosti u njihovom postojanju na ovom svijetu i kao takvi su uništeni. Shodno tome, diskusija i razmišljanje o tome da Allah, dž.š. uništava čitave nacije i grupe ljudi može biti vrlo osjetljiva za nas, posebno kada pokušavamo da se fokusiramo na Njegovu nevjerovatnu milost umjesto na stvarnost i prisustvo kazne. Stoga, istina je da kada čitamo Kur’an primjećujemo kako Svemogući Allah ponekad koristi kaznu kao sredstvo da nas usmjeri i dovede do svijesti o posljedicama naših postupaka. Dalje, ajeti u ovom poglavlju jasno pokazuju da ne samo da su ti prethodni narodi bili ugnjetavači, već nisu poduzeli nikakve korake ka reformisanju, ispravljanja i popravljanja.
Također, svaka sura u Kur’anu je objavljivana na način ne samo da ukaže na prirodu ljudskog ponašanja i nekih događaja vezanih za njih i njihov hod kroz dunjalučku historiju, nego i da pruži utjehu Poslaniku, a.s. i njegovim sljedbenicima koji trpe bol zbog nepravde koja im se čini i veličanstvenu ideju nose i promoviraju. Tako je i sa ovom surom Hud koja biva objavljena u aktuelnom trenutku i potrebi podrške i utjehe voljenom poslaniku Muhammedu, a.s., te davanju direkcija šta i kako postupiti, što najbolje oslikavaju 112. i 113. ajeti ove sure.
 
Mekanska sura Jusuf je nazvana “najljepšom pričom”. Govori o poslaniku Jusufu, a.s. i u suri se koristi zapovjedna lirska pripovijest, sa intrigantnom dramom satkanom oko moralnih i duhovnih vrijednosti, koje su duboko usađene u kur’anske smjernice. Ove vrijednosti u ovom kazivanju su predstavljene u različitim kontekstima, kako bi se dokazalo da na kraju dobrota pobjeđuje zavidnost, tiraniju i nemoral. Sura Jusuf efektivno prikazuje složenost ljudskog života i iznenadne i neočekivane promjene u bogatstvu i položaju u društvu. Jednog dana živiš kod kuće, a već drugog dana čamiš u mračnom, vlažnom bunaru. Jedan trenutak uživaš u životu u palati, a već u drugom si u zatvorskoj ćeliji; u jednom trenutku si zatvorenik, a u slijedećem si princ i na odgovornom položaju.
Allah, dž.š. nas putem ovog kazivanja uči da On uređuje stvari i da čovjeku neke stvari mogu izgledati loše i čudno, ali se u njima može kriti veliko dobro. I zato je jedna od glavnih poruka i pouka ove sure: “Allah zna, a mi ne znamo!”, te da strpljenje, upornost i razumijevanje univerzalnog Allahovog znanja daju trajnu radost. S druge strane, kratkoročno, nestrpljenje i neprihvatanje Allahovog znanja, te trenutno zadovoljstvo, može biti štetno. A, Allah Plemeniti najbolje zna!
 

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine