50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Raspored odbrana disertacija na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu

U mjesecu junu na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu brani se nekoliko doktorskih i magistarskih teza

 

 

Mr. Rifet Šahinović branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Muhammed Asad –  potraga za racionalnošću u klasičnim komentarima Kur’ana“

Javna odbrana doktorskog rada  zakazuje se za dan 15. juni 2015. godine u 14,00  sati u amfiteatru Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Pristup odbrani je slobodan.

Doktorska disertacija se može pregledati u prostorijama čitaonice Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.

 

 

Azmir Jusufi branit će na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu magistarski rad  pod naslovom:

„Šerif Ahmeti i njegov doprinos u prevođenju i tumačenju Kur'ana na albanskom jeziku“

Javna odbrana magistarskog rada  zakazuje se za dan 16. juni 2015. godine u 10,00 sati u amfiteatru Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Pristup odbrani je slobodan.

 

Hafiz Elmir Mašić branit će na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu magistarski rad  pod naslovom:

„Aspekti kur'anskog i'džaza – Analiza djela al-Qur'an al-mu'džiza al-kubra Muhammada Abu Zahraa“

Javna odbrana magistarskog rada  zakazuje se za dan 16. juni 2015. godine u 14,00 sati u amfiteatru Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

 

Damir Babajić branit će na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu magistarski rad  pod naslovom:

„Teologija praktičnog djelovanja muslimana i utjecaj religioznosti roditelja na kvalitet brige prema djeci s invaliditetom“ 

Javna odbrana magistarskog rada  zakazuje se za dan 17. juni 2015. godine u 9,00 sati u amfiteatru Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

 

 

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine