50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Bošnjaci dali najmanje 27 velikih vezira, stotine paša i begova, stotine učenjaka kadija, mula (vrhovne građanske kadije), kaziaskere (vrhovne vojne kadije), muftije, šejhu-l-islame, imame u džamijama, hatibe, muallime u mektebima, muderrise u medresama, dekane (amide) univerziteta

Na poziv Centra „Noor International Microfilm”, a u organizaciji Fondacije Mulla Sadra iz Sarajeva, delegacija Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, od 14. do 19. aprila 2017., boravila je u New Delhiju, u Indiji.  Delegacija, koju je predvodio Razim Čolić, direktor Uprave za vanjske poslove i dijasporu, a u čijem sastavu su bili mr. Osman Lavić - direktor Gazi Husrev-begove biblioteke i Mevludin Kost - restaurator i konzervator, imala je priliku upoznati se sa načinom rada centra „Noor”.

Djelo Firdevs el-ahbār bi me’sūr el-hitāb, poznato još i pod nazivima Firdevs el-ahbār i Kitāb el-Firdevs predstavlja zbirku hadisa, koju je sabrao znameniti muhaddis i historičar Šīravejh ibn Šehirdār ibn Šīravejh ibn Fenā Husrev ed-Dejlemī el-Hemedānī, Ebū Šudžā‘, po muškoj liniji direktni potomak ashaba Dahhāka ibn Fejrūza.

Među nekoliko stotina bosansko-hercegovačkih pisaca  koji su, u doba osmanske vlasti u našim krajevima, svoja književna djela pisali na arapskom, turskom i perzijskom jeziku, posebno mjesto zauzima pjesnik Aga-dedo iz Dobora u Bosanskoj Posavini.

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija