50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Zabrana kongresa imama

Novembar 27, 2020

Iz feljtona dr. Šaćira Filandre u Preporodu

Iz feljtona u printanom i digitalnom izdanju Preporoda Islamska zajednica u raspadu Jugoslavije 

Oslobođenje je pomiriteljski uzvratilo riječima da nema razloga za “džihad” na kazane

Islamska zajednica i raspad Jugoslavije

U nacionalističkom srpskom diskursu mnogo godina i prije raspada Jugoslavije na ovaj način je uspostavljana dehumanizacija jedne nacionalne grupe

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija