ramazanska-cestitka-banner.gif

Natječaj za izradu teksta hutbe o temi: „Kockanje je haram i šejtansko djelo“

Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Odjel za hatabet, vaz i iršad, upućuje  javni poziv za najsadržajniju hutbu o temi: ''Kockanje je haram i šejtansko djelo.“

Uvjeti javnog poziva

  • Pravo učešća na javnom pozivu imaju svi dekretirani imami, hatibi i muallimi koji obavljaju imamski poziv. 

Dodatna pojašnjenja

  • Hutba treba da odražava autorov stav o temi potkrijepljenargumentacijom u Izvorima  islama i primjerima iz društvenog života.
  • U hutbi posebno naglasiti negativne društvene posljedice poroka kockanja i prijedloge kako se suprotstaviti ovom razarajućem poroku.
  • Prijavljeni radovi mogu sadržavati najviše 2,5 kartice, (1 kartica = 1.800 karaktera). 

Krajnji rok za dostavu radova: 05. april 2019. godine do 15 sati.

Radove slati u koverti  na adresu: Rijaset islamske zajednice BiH, ul. Zelenih beretki br. 17, 71000 Sarajevosa naznakom: Za javni poziv: ''Kockanje je haram i šejtansko djelo.“Autorske radove potpisivati sa šifrom, a  u posebnoj koverti poslati šifru, ime i prezime i kontak telefon autora hutbe.

Nakon što Komisija Uprave za vjerske poslove izvrši odabir najboljih radova, rezultati javnog poziva će biti objavljeni do 12. aprila 2019. godinena web-sajtu Islamske zajednice (www.islamskazajednica.ba).

  • Uprava za vjerske poslove će nagraditi tri hatiba čije hutbe stručna komisija ocijeni najsadržajnijim, a najbolje ocijenjena hutba će biti pročitana na džuma -namazu na cijelom području Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

O terminu preuzimanja nagrada i priznanja pobjednici nagradnog konkursa bit će službeno obavješteni. 

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro