Najviše napada na vjerske objekte muslimana

Autor: Preporod Januar 29, 2015 0

Od ukupno 49 dokumentiranih napada na objekte vjerskih zajednica u izvještaju Međureligijskog vijeća BiH za period od 01. novembra 2013. do 31. oktobra 2014. godine, čak 21 napad se desio na objekte Islamske zajednice.

 

Registrirani napadi na objekte IZ desili su se uglavnom na prostoru manjeg bh. entiteta i to: 7 u Zvorniku, 4 u Banjoj Luci, 2 u Bijeljini te po jedan u Bosanskoj Dubici, Bosanskom Novom, Doboju, Mrkonjić Gradu, Prijedoru, Trebinju i Višegradu, dok je na području Federacije BiH registrovan samo jedan napad i to u Livnu.

Od ostalih napada 14 je bilo na objekte Srpske pravoslavne crkve, 12 napada na objekte Katoličke crkve, 1 napad na objekat Jevrejske zajednice i 1 napad na objekat Hrišćanske adventističke crkve.

„Tokom ovog izvještajnog perioda primjetili smo takođe da nadležni organi (policija i tužilaštva) češće kvalifikuju napade na vjerske objekte kao krivična djela što je bila jedna od naših preporuka u prijašnjim izvještajima. Od presudne je važnosti da se počinioci identifikuju i da se strogo kazne. Malim novčanim kaznama i uslovnim osudama neće se postići preventivno djelovanje na buduće počinioce“, saopćili su iz Međureligijskog vijeća povodom prezentiranja javnosti ovogodišnjeg izvještaja.

Monitoring napada na vjerske objekte i druga mjesta od značaja za crkve i vjerske zajednice u BiH, ili ukratko projekt „Zaštita svetih mjesta“ je počeo 01.11.2010. godine kao pilot projekt Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini koji je implementiran u saradnji sa Nansen Dialog Centrom i Oslo Centrom za mir i ljudska prava. Ovaj projekt je razvijen u okviru šireg projekta “Univerzalnog kodeksa o svetim mjestima”, koji ima za cilj usvajanje jednog dokumenta u formi deklaracije ili rezolucije Ujedinjenih naroda, koji bi pružio zaštitu svetim mjestima svih religija širom planete. Osnovni cilj projekta „Zaštita svetih mjesta“ je poboljšati zaštitu  vjerskih objekata i drugih objekata od značaja za crkve i vjerske zajednice svih konfesija u Bosni i Hercegovini.

Na kraju treba istaknuti da je od početka implementacije ovog projekta pa do kraja ovog izvještajnog perioda evidentirano 166 napada na vjerske objekte, vjerske službenike i vjernike koji su u neposrednoj vezi sa vjerskim objektima, gdje sa ukupnim brojem od 77 napada prednjače napadi na objekte Islamske zajednice.

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija