digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Visina sadekatu-l-fitra za 2015. godinu

Na osnovu člana 10. i člana 24. Poslovnika o radu Vijeća muftija, Vijeće muftija je na svojoj drugoj redovnoj sjednici održanoj u Sarajevu 06. džumade-l-uhra 1436. h. g., odnosno, 26. marta 2015. godine, razmatrajući prijedlog Rijaseta, donijelo sljedeću

 

ODLUKU

o utvrđivanju visine sadekatu-I-fitra za ramazan 1436.h.g./2015. godine

 

Član 1.

Vijeće muftija utvrđuje visinu sadekatu-l-fitra za ramazan 1436. h.g., odnosno 2015 godine, kako slijedi:

1. za područje Bosne i Hercegovine:

I Kategorija - 20 KM;

II Kategorija - 10 KM;

III Kategorija - 7 KM;

2. za područje Bošnjačke dijaspore:

I Kategorija - 20 EUR;

II Kategorija - 15 EUR;

III Kategorija - 10 EUR

ili u protuvrijednosti u drugoj valuti.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Polazna osnova prilikom određivanja visine sadekatu-l-fitra za ramazan 1436./2015. godine je vrijednost sadekatu-l-fitra koju je Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini utvrdio za ramazan 1435./2014. godina.

Obzirom da prema podacima Agencije za statistiku BiH, u odnosu na prošlu 2014. godinu, nije došlo do značajnije promjene cijena u oblasti prehrane, iako se bilježi blagi rast bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) od 0.6% ne postoji osnov za povećanje ili smanjenje visine sadekatu-l-fitra.

U poređenju sa prošlom godinom, februar 2014. - februar 2015. godine, u Bosni i Hercegovini je zabilježena deflacija u iznosu od 0,7%. U istom periodu došlo je do povećanja cijena hrane i bezalkoholnih pića od 0,4%. Prosječna neto plaća u BiH, u februaru 2015. godine iznosila je 828,00 KM i veća je za 0,7% u odnosu na isti period prošle godine. Još uvijek je značajan trgovinski deficit i trenutna pokrivenost uvoza izvozom iznosi 62,3%. Iz navedenih podataka može se zaključiti da nije došlo do značajnih promjena stanja u BiH privredi, što bi rezultiralo rastom ekonomije, BDP-a i životnog standarda građana. Iako je zabilježen neznatan rast prosječnih plaća, ipak nije došlo do promjena koje bi mogle uticati na visinu sadekatu-l-fitra.

U zemljama u kojima živi Bošnjačka dijaspora, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji-Sandžaku, također, nije došlo do značajnih promjena. U većini zemalja Europske Unije i Sjedninjenim Američkim Državama dolazi do blagog ekonomskog rasta i neznatnog rasta BDP-a, ali ipak taj rast ne može biti osnov za povećanje vrijednosti sadekatu-l-fitra, tako da vrijednosti ostaju istovjetne prošlogodišnjim.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine