50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Fetve: Klanjati ili sjesti kada se zakasni na džumu

Autor: Fetva-i emin Enes Ljevaković Juli 24, 2015 0

Pitanje: N. N.:

 

  1. Kada hatib drži hutbu, a osoba zakasni da klanja sunete, treba li da klanja prvo sunete, pa da potom sluša hutbu, ili će sjesti i slušati hutbu?
  2. Da li se može slušati Kur'an na radiju ako je osoba džunup?
  3. Budući da živim u Njemačkoj i želim da kupim sebi auto koje bih financirao
    na rate gdje su i cinze uračunate. Na rate bih plaćao iz razloga što bi mi bilo lakše i zato što mi je potrebno novije auto. Da li je to dozvoljeno?

Odgovor:

  1. Kadaosoba ulazi u džamiju, a imam već počeo držati hutbu, treba sjesti i slušati hutbu. Sunnete može kasnije klanjati.
  2. Osnovni je princip da osoba treba čim prije da se okupa i oslobodi se stanja džunupluka. Umjesto da sjedi i sluša učenje Kur'ana na radiju i sl., preče je da požuri s uzimanjem gusula. Ali ako je spriječena iz ovog ili onog razloga da to odmah obavi, nema smetnje da sluša učenje Kur'ana preko radija, ali nije to ono poželjno stanje u kojemu osoba treba biti prilikom slušanja učenja Kur'ana.
  3. Nemasmetnje kupiti auto na rate, ako je definiran broj rata i iznos svake rate.
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija