50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Da li klati akiku odrasloj djeci

Autor: Fetva-i emin Enes Ljevaković Decembar 10, 2016 0

Imala bih pitanja u vezi akika kurbana. Imam dvije kćerke koje su rođene osamdesetih godina prošlog vijeka. Iako sam pobožna, u to vrijeme po njihovim rođenjima nismo zaklali akika kurbane. To želim učiniti sada. Šta mi savjetujete? I da li se akika kurban može zaklati i nanijetiti na zdravlje, brak ili nafaku?

 

Odgovor:

Nema zapreke da to učinite sada uz dovu Allahu da im podari uputu, zdravlje, nafaku, lijep život, brak, da ih sačuva od belaja i sl. Prema fikhskim propisima, akiku kurbana je najbolje žrtvovati7., 14., ili 21. dan po rođenju djeteta. Ukoliko se ne žrtvuje u spomenuto vrijeme, može se učiniti i kasnije u bilo koje doba života osobe za koju se akika priređuje. Meso akika kurbana se u cijelosti dijeli drugima (sirotinja, komšije, prijatelji, rodbina itd.). Ulema navodi nekoliko razloga (mudrosti) za žrtvovanje kurbana – akike: time se izražava zahvalnost Stvoritelju na Njegovim darovima i blagodatima, posebno daru potomstva, slijedi se praksa vjerovjesnika Ibrahima a.s. i Muhammeda a.s., oglašava se radosna vijest rođenja djeteta u porodici i traži se od Svevišnjeg zaštita djeteta od prokletog šejtana i drugih belaja.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine