digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

MUKABELA: Komentar 18. džuza

Autor: Berin Ljajić April 08, 2023 0

Sura Mu'minun na samom početku garantuje da su vjernici uspjeli, nakon čega Uzvišeni navodi djela i manire koji vode tom uspjehu. Priču o njima Allah zaključuje riječima: „Oni su dostojni nasljednici; koji će Džennet (firdews) naslijediti, oni će u njemu vječno boraviti.“

Uzvišeni govori o vjernikovom nasljeđivanju dijelova Dženneta, ne samo o boravku u njemu. Nasljedstvo je najjači oblik svojine. Sve što čovjek sam stekne u životu, bilo kupovinom bilo drugim oblikom zasluge, može neko, u krajnjem slučaju, na neki način osporiti, riječima: „Nije takav bio dogovor“. Jedino ono što čovjek naslijedi od roditelja je neupitno i ne ostavlja nikom mogućnost osporavanja svojine. Zabilježio je Ibn Ebi-Hatim od Ebu-Hurejre, da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Svako od vas ima dva odredišta: jedno u Džennetu, jedno u Vatri. Ako umre pa uđe u Vatru, stanovnici Dženneta naslijede njegov položaj u Džennetu.”
 
Odmah nakon smrti, čim se vjernik položi u kabur, otvorit će mu se jedna vrata prema Džennetu i jedna prema Džehennemu. Pa će mu se kazati: „Ovo je tvoje mjesto u Džehennemu da si kojim slučajem bio nepokoran. A ovo je tvoje mjesto u Džennetu budući da si bio pokoran.“S nevjernikom će biti obrnuto. Nakon toga će vjernik kazati: „Gospodaru, daj da nastupi Sudnji dan!“
Vjernici, koji su robovali Allahu, će naslijediti položaje nevjernika, jer su ovi napustili robovanje koje im je bilo naređeno i radi čega su i stvoreni. Tako će dobiti udio nevjernika, koji bi oni imali, da su bili pokorni Gospodaru. U Muslimovom “Sahihu” od Ebu-Musaa, od njegovog oca, od Vjerovjesnika, s.a.v.s., se prenosi da je rekao: „Pojavit će se na Sudnjem danu neki muslimani s grijesima veličine brda, pa će im ih Allah oprostiti i staviti ih na jevreje i kršćane.“U drugoj Muslimovoj predaji je zabilježeno da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Kada bude Sudnji dan, Allah će predati svakom muslimanu jednog jevreja ili kršćanina, pa će se reći: „Ovaj je tvoj otkup od Vatre.“
 
Specifičnost sure En-Nur je ta da Allah na njenom samom početku uvodi ljude u tematiku koja slijedi. Zato kaže „... i njezine propise činimo obaveznim!“, to jest, u suri će biti govora o samim propisima, šta je dozvoljeno šta je zabranjeno i koje su šerijatske sankcije, i to vam se stavlja u obavezu. Nakon toga kaže „...u njoj objavljujemo jasne dokaze“, i na ovaj način Allah prvo spominje propise u odnosu na vjerovanje i akaid, jer je u pitanju medinski period objave koji je svojstven fikhskim propisima, a gdje je vjerovanje uveliko bilo usvojeno. Tako Allah u ovoj suri otpočinje kaznom za blud. Islam je došao da sačuva pet elementarnih ljudskih svetosti: vjeru, život, čast, razum i imetak. Da bi ih sačuvao kod ljudi, Allah je propisao sankcije koje garantuju njihov opstanak. Tako se odmazdom čuva život, kaznom za blud i potvoru čuva čast, kaznom za konzumiranje alkohola čuva razum, kaznom za krađu čuva imetak, dok se uspostavom svega ovoga čuva vjera.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine