digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

MUKABELA: Komentar 23. džuza

Autor: Hamza Muratspahić April 13, 2023 0
 
U suri Ja-sin, Allah Uzvišeni nas podsjeća da kod iskrenog vjernika nema sumnje u postojanje Stvoritelja i Njegovu odredbu kojom On kaže Budi! - i ono bude. Zar može postojati sumnja, pored dokaza Božije moći i stvaranja u zemlji iz koje niče žito koje oni jedu, neprestanom skladu smjene dana i noći, Sunca i mjeseca, a koji u svemiru plove do roka određenog. Takav Božiji zakon, koji upravlja svim stvorenim, upravlja naša stanja ka konačnom boravištu – ahiretu.
 
Zahvalnom će Gospodar olakšat poslove -U suri Saffat, spominje se stanje stanovnika Dženneta, koji će biti zadovoljni i sretni jer su imali nepokolebljivu vjeru u Stvoritelja. Zadatak Božijih poslanika je bio da pojedincima i narodima, kojima su poslani unutar određenog svetopovijesnog trenutka, prenesu upozorenje i opomenu. Nagrada onima koji su opomenu prihvatili jeste, da je spomen na njih sačuvan u kasnijim naraštajima. U tom kontekstu, izdvaja se upečatljiv primjer Junusa, a.s., koji je Božijom milošću, radi istinske životne zahvalnosti, bio spašen iz tmina. Ajet da nije bio jedan od onih koji Allaha hvale, sigurno bi ostao u utrobi njenoj do Dana kad će svi biti oživljeni, šalje nam poruku koliki je značaj sjećanja na Allaha, iskrenog slavljenja, zahvalnosti i veličanja Gospodara. Primjer Junusa, a.s., svjedoči snagu iskrenog pokajanja i zahvalnosti Stvoritelju, koja je bila razlogom za spas Junusa, a.s. Da li smo zahvalni Stvoritelju?
 
Odnos prema blagodatima - Jedna od vrlina koje su krasile Božije poslanike, izravno je spomenuta u primjeru Ibrahima, Ishaka i Jakuba u suri Sad. Mi ih posebno obdarismo vrlinom jednom: da im je uvijek bio na umu onaj svijet. Čovjek je često nezasit, stalno traži više i pri tome zaboravlja na odgovornost za blagodati koje su mu date. Povjerenje i odgovornost su vrline koje su nam itekako potrebne. Ključni odgovori za našu egzistenciju u vječnosti su na pitanja našeg odnosa koja je spomenuo plemeniti Poslanik, a.s., i tiču se života, mladosti, imetka i znanja. Kakav je naš odnos spram ovih blagodati?
 
Kur’anska poređenja - Kur'an navodi komparativne primjere ljudima, da bi pouku primili. Sura Zumer sadrži upečatljivu usporedbu onoga čije je srce Allah učinio sklonim islamu te onoga čije je srce tvrdo na spomen Allaha Uzvišenog, takav je u očitoj zabludi. Na kraju predmetnog džuza, iznova se osvjedočujemo da nisu isti onaj koji je uzeo druga božanstva mimo Allaha Uzvišenog i iskreni vjernik, koji ne obožava nikog osim Allaha, Jedinog koji nema ortaka.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine