digitalbanner-naslovna7.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg

Šesti džuz: Islam je usavršena i upotpunjena vjera

Petog dana mjeseca Ramazana se na mukabelama širom BiH uči šesti džuz, koji započinje od 102. stranice te se završava s 121. stranicom Časnog Kur'ana. Ovaj džuz obuhvata završne dijelove sure En-Nisa, te 16 stranica sure El-Maide

Na glavni cilj sure En-Nisa upućuje njen 135. ajet: „O vjernici, budite uvijek pravedni, svjedočite Allaha radi, pa i na svoju štetu ili na štetu roditelja i rođaka, bio on bogat ili siromašan, ta Allahovo je da se brine o njima! Zato ne slijedite strasti – kako ne biste bili nepravedni. A ako budete krivo svjedočili ili svjedočenje izbjegavali – pa, Allah zaista zna ono što radite.“ U ajetu se upotrebljava izraz 'kavvamin' – što upućuje na najveći stepen slijeđenja i sprovođenja pravde. Ajet nas upozorava na slijeđenje strasti, jer je to jedan od opasnih uzroka nepravde i nasilja.

En-Nisa je sura pravednosti i milosti prema svim slojevima društva. Jedna od njenih osobenosti je navođenje velikog broja Allahovih imena i svojstava (42). Ova imena obuhvataju znanje i mudrost, snagu, milost i oprost, a sva ukazuju na Allahovu milost, pravdu i mudrost u zakonima koje je propisao radi uspostave pravde.

El-Maide (Trpeza) je medinska sura, s tim što je jedan njen dio objavljen na Oprosnom hadždžu. Objavljena je nakon sure El-Feth i sastoji se od 120 ajeta. Ovo je jedina kur'anska sura koja započinje s riječima: „O, vjernici...“ Ovaj poziv se u Kur'anu ponavlja 88 puta, a od toga samo u suri Trpeza 16 puta. U suri El-Bekare se ovaj poziv ponavlja deset puta, uprkos tome što je ova obaveza mnogo duža. Ovi pozivi upućuju na srž i glavne poruke te sure.

Abdullah ibn Mesud, r.a., kaže: „Kada čuješ poziv: 'O, vjernici...' dobro se skoncentriši, jer je to naredba kojom ti se nešto naređuje ili zabranjuje.“ Značenje riječi: „O, vjernici“ je: „O vi koji vjerujete u Allaha istinskim vjerovanjem, koji ste zadovoljni Allahom kao Gospodarom i Muhammedom, a.s., kao poslanikom“.

Poruka sure El-Maide se nazire od prvog ajeta: „O vjernici, ispunjavajte obaveze...“

Ispunjavajte obaveze i izvršavajte ugovore i nemojte kršiti prekršene emanete. Ova naredba se odnosi na sve obaveze i ugovore koje je čovjek preuzeo: od odgovornosti za upravljanje ovom planetom i obaveze namjesništva na njoj, do stvari vezanih za pokornost Milostivom kao što su namaz, hidžab i zabranja konzumiranja alkohola i svinjskog mesa.

U suri E-Maida se spominje posljednji ajet koji je objavljen vezan za propise:

„Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.“ El-Maide, 3.

Ovaj ajet je objavljen na Oprosnom hadždžu, a njegova poruka je jasna: „Pridržavajte se ugovora s Allahom i čuvajte ga.“ Stoga, ajeti sure El-Maide pojašnjavaju mnogobrojne propise vezane za dozvoljeno i zabranjeno u islamu:

  • Hrana, piće, lov i klanje
  • Porodica i brak
  • Vjera i otkupljivanje
  • Ibadeti
  • Sud, presuda, svjedočenje i uspostava pravde
  • Uređenje odnosa muslimana i drugih.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine