banner-naslovna.jpg

Starosna dob Aiše, r.a., prilikom udaje

Autor: Alban Çuli Juli 12, 2015 0

Starosna dob Majke vjernika, Aiše, r.a., kada se udala za Poslanika Muhammeda, s.a.v.s.

 

 U mnogim kazivanjima ili predajama nije jasno koja je bila starosna dob hazreti Aiše, r.a., kada se udala za Poslanika, s.a.v.s.  Činjenice koje vade muslimanski analitičari pokazuju da bi starosna dob hazreti Aiše, r.a., trebala biti negdje oko 19-20 godina.

Da uradimo jednu analizu kako bismo došli do zaključka.

Prema knjizi Imama Nedevija „Biografija Aiše“, na 111. stranici, on kaže: "Hazreti Aiša je bila udovica i tako je ostala 40 godina."

Na 153. stranici on kaže: "Posljednji dani kalifata Amira Muavije bile su i posljednji dani života hazreti Aiše, r.a., a njena starosna dob u to vrijeme je bila 67."

Ako mi uradimo jedan proračun uklanjanjem 40 godina kao udovice od ukupno 67 godine, dolazimo do zaključka da je hazrati Aiša, r.a., imala 27 godina kada je preselio Poslanik Muhammed, s.a.v.s., u 11 god. po hidžri (emigracije), a ne 18. Dakle, s obzirom na period objave od 23 godina, da se zaključiti da je hazreti Aiša, r.a., rođena 4 godine prije objave. Shodno tome, starosna dob hazrati Aiše, r.a., kada je stupila u  nikah (brak) 10. god. objave, mora da je bila od 14-15 godina. Prema toj računici, stupanje u nikah hazreti Aiše, r.a., u 2. god. po hidžri (emigracije) mora da je bilo kada je imala 19-20 godina.

Drugi izvori korekcije:

1- Historičar Imam Taberi, u svojoj poznatoj knjizi historije "Tarijkh" u 4 tomu, na 50 stranici,  kaže: "Ebu Bekr, u predislamskom periodu oženio je dvije hanume, Fatilah kćeri Abduluzaa, od koje su rođeni Abdullah i Esma i drugu Ummu Rumaneh, od koje su rođeni Abdurrahman i Aiša. Sva četiri djeca su rođena u predislamskom periodu."

2- Poznato je da sin Ebu Bekra, Abdurrahman (brat od iste Aišine majke), borio se protiv muslimana u poznatoj bici na Bedru. Njegova starosna dob u toj bici je bila od 21-22 godina, a koji je bio veći od Aiše, r.a. Nema dokaza koji bi kazali da je razlika između Aiše i Abdurrahmana bila veća od 3-4 godine. Ova činjenica nam govori da je hazrati Aiša, r.a., rođena 4-5 godine prije objave, prema proračunavanju sa bitkom na Bedru.

3- Ibn Kesir u svojoj čuvenoj knjizi "Al-Bidajeh", što se tiče Esme, r.a.,  kći Ebu Bekra, r.a., sestre Aiše, r.a., on kaže da je Esma preselila u 73 g. po hidžri, u dobi od 100 godina, a ona je bila 10 godina starija od Aiše, r.a. Tako da je doba Aiše, r.a., morala biti negdje oko 17-18 godina nakon hidžre (emigracije). U skladu s tim, Aiša, r.a., je rođena je 4-5 godina prije nego što je počela objava,  te njena starosna dob kada je stupila u nikah (brak) druge godine nakon hidžre, trebala bi da bude od 19-20 godina.

4- Autor zbirke hadisa pod nazivom "Miškat al-Mesabijh" Sheikh Vahidudin, u svojoj čuvenoj knjizi "Ahmal fi Esmai er-Ridžal", kaže: "U vrijeme konzumacije braka, hazreti Aiša, nije bila mlađa od 18-19 godina".

Ovo je analiza historijskih činjenica uz dužno poštovanje historičara i muhaddisa (prenosilaca hadisa).

Uz ove analize odbacujemo loše suptilni pogled na koji ukazuju islamofobi i bilo ko drugi ko se igra njihovim igrama  (islamofoba) u našoj Albaniji (a i šire). Zato što ove igre ne izazivaju samo islamofobiju, nego i diskriminaciju, dodiruju savjest vjernika, poigravaju se ljudskim emocijama i psihologije bilo koga koji kao primjer (uzor) u svom  životu uzima Muhammeda, s.a.v.s.

 

S albanskog preveo: Azmir Jusufi

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija