Aiša Abdurrahman je jedan od pionira islamske misli dvadesetoga stoljeća: ona je prva žena koja je napisala tefsir i jedina žena čiji je tefsir opšteprihvaćen u islamskom svijetu. Ona je i prva žena koja je držala katedru kur'anskih studija na nekoliko univerziteta, tako da njen društveno-akademski angažman neminovno postavlja pitanje njene pozicije unutar feminističkog pokreta. 

Putnici kroz tradicionalne zemlje islama, napose koji pristižu iz kulturnih krugova u kojima ne postoji  “sakralni jezik“ (za razliku od  arapskogKurʼāna ili hebrejskog Tore), lahko mogu pomisliti da muslimani (napose Arapi) promiču arapski jezik, štaviše da ga promoviraju uvjerenjima i sredstvima koja su na samom rubu onoga što se naziva  “lingvistički rasizam!“ Pa ipak, tako stvari ne stoje.

Zemlja u Kur'anu

Juni 29, 2018

S obzirom na proljeće kada se pristupa obrađivanju zemlje, prisjetimo se na koji sve način Kur'an govori o zemlji kao planeti, ali i kao blagodati i jednom od Allahovih znamenja

A robovi su Milostivog oni koji po zemlji hode skrušeno, a kad ih neznalice oslove, kažu: "Mir vama". (El-Furkan, 63).

"I zašto oni ne promisle o carstvu nebesa i Zemlje i o svemu onome što je On stvorio i da im se, možda, kraj njihov primakao? Pa u koje će riječi, ako ne u Kur'an vjerovati?" (El-Ea'raf, 185)

Stranica 1 od 5
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija