50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Tri pouke 7. džuza

Autor: April 29, 2020 0

Ove poruke je najlakše razumjeti čitajući prijevod navedenog džuza

1.

O, Allahu, Gospodaru naš, spusti nam s neba trpezu da nam bude blagdan… - učio je dovu Isa, a.s. Pored pouka primarnog konteksta ovih ajeta u suri Trpeza ostaje nam povezivanje ova dva simbola - trpeze i blagdana, naročito u ramazanu. Pred sami iftar čovjeku je trpeza zaista draga, posebna radost, svojevrsni svakodnevni blagdan. Na isti način čovjek bi trebao osjećati blagdansko raspoloženje ako ima svaki dan obrok, trpezu te razmisliti o hadisu:  ”Ko osvane zdrav, siguran i ko ima nafake onoliko koliko mu je dovoljno za taj dan, kao da je sakupio sav dunjaluk i sve njegove blagodati.” Također, možemo li prirediti svakodnevni blagdan svima u našem užem i širem okruženju?

2.

Jedan od dodatnih razloga zašto se ne treba upuštati u svađe ili pravdati se zlonamjernim ljudima, ako smo sigurni da nismo krivi, jeste i zbog skoro zaboravljene osobine Allaha, koji nam u suri Stoka kaže da će on biti i Svjedok. Ako bismo svojim umijećem i visprenošću pobijedili rodbinu, komšiju, advokate, sudije u raspravi, svađi, sudskom sporu, a znamo da je to samo lukavstvo ili retorička sposobnost bila, postoji Onaj kome je to umijeće samo naš put ka poniženje na Ahiretu, a nerijetko i na Ovom svijetu.

3.

Allah nam poručuje u ovom džuzu da je ovaj život zabava i igra, a kasnije u istoj suri da neki ljudi uzimaju vjeru za zabavu i igru i da ih je upravo život na Ovom svijetu obmanuo. Vjerniku vjera nije usputna zabava, popunjavanje slobodnog vremena, naslijeđena kultura bez ikakvih obaveza. Također, iako vjernik čuva svoj život, dar Božiji, jer želi i Ovaj i Onaj svijet, vjerniku je, ipak, po prioritetima vjera najvažniji dar. 

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine