50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Petnaesti džuz: Sura koja nas štiti od Dedždžalove smutnje

Autor: Redakcija Juli 01, 2015 0

Četrnaestog dana mjeseca Ramazana se na mukabelama širom BiH uči petnaesti džuz, koji započinje od 282. stranice te se završava s 301. stranicom Časnog Kur'ana. Ovaj džuz obuhvata dvanaest stranica sure El-Isra i osam stranica sure El-Kehf.

 El-Isra (Noćno putovanje) je mekkanska sura, objavljena nakon sure El-Kasas i ima 111 ajeta. Poznata je i po imenu Benu Israil – Sinovi Israilovi. Da bismo objasnili poruku i suštinu ove sure, spomenut ćemo događaj Israa', noćno putovanje Muhammeda, a.s., od Mekke (Mesdžidu-l-Harama) do Jerusalima (Mesdžidu-l-Aksaa). Nakon ovog puta, uslijedio je Miradž, uzdignuće do najviših nebeskih sferi.

U noći Israa je Mesdžidu-l-Aksa bio ispunjen najodabranijim ljudima, Allahovim vjerovjesnicima od Adema, a.s., do Isaa, a.s. Svi su čekali Muhammeda, a.s., da im bude imam u zajedničkom namazu. Ovaj čin predstavlja prenošenje misije ovom ummetu, a Muhammed, a.s., i muslimani su postali odgovorni za prenošenje poruke islama cijelom čovječanstvu. Svakom vjerovjesniku je bilo naređeno čuvanje Allahove Knjige i izvršavanje njenih naredbi, ali bi narodi nakon njih zapostavili taj emanet, iskrivljivali istinu i mijenjali njene propise. Nakon toga bi ih Allah, dž.š., zamijenio drugim narodom koji bi časno ponio taj emanet. Posljednji narod kome je dan emanet su sinovi Israilovi koji nisu brinuli o njegovom pravu. Zbog toga sura nosi drugi naziv Benu Israil, jer spominje uzimanje emaneta od Benu Israila i davanje emaneta ummetu Muhammeda, a.s.

Ovo je pojašnjeno već na početku sure koja započinje s ajetom o Israu, pa prelazi na davanje Knjige Musau, a.s., a potom se spominje Nuh, a.s., kao presjek historijskog toka pronevjere emaneta vjere od drugih naroda: „Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Hrama časnog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. – On, uistinu, sve čuje i sve vidi. A Musau smo Knjigu dali i uputstvom je sinovima Israilovim učinili: "Mjesto Mene – Gospodara drugog ne uzimajte, o potomci onih koje smo sa Nuhom nosili!" On je, doista, bio rob zahvalni.“ El-Isra, 1-3.

El-Kehf je mekkanska sura, objavljena nakon sure El-Gašije. Ima 110 ajeta.

Poslanik, a.s. je rekao: “Ko prouči zadnjih 10 ajeta ajeta sure El-Kehf, bit će mu zaštita od Dedždžala”.  U drugom hadisu, Muhammed, a.s., kaže: „Ko od vas dočeka Dedždžala, neka prouči početak sure El-Kehf (njenih početnih deset ajeta).“ Kakva je veza ove sure i Dedždžala? Ova sura sadrži 4 priče:

Priča o stanovnicima pećine, momcima koji su živjeli među nevjerničkim narodom pa su odlučili da učine hidžru radi Allaha, pa ih je Allah iz Svoje milosti sklonio u pećinu gdje su zaspali pa kad su se probudili zatekli su čitav grad vjernika. U ovoj priči se spominje iskušenje u vjeri.

Priča o čovjeku kome je Allah dao vrt koji je davao mnogo plodova, a on nije zahvaljivao i oholio se, pa je Allah uništio njegov imetak. Ovdje se spominje iskušenje u imetku.

Priča o Musau i Hidr. Kada je Musa, a.s., upitan ko ima najviše znanja on je rekao:” Ja sam najmudriji...”Pa ga je Allah uputio na čovjeka koji ga podučio da „loše stvari” koje se dešavaju nose sa sobom Božansku mudrost koja nama nije poznata. Ovdje se spominje iskušenje u znanju.

Kazivanje o Zulkarnejnu, kralju koji je pomogao narodu koji je bio uznemiravan Jedžudža i Medžudža tako sto je napravio između njih pregradu. Ovdje se spominje iskušenje u vlasti.

Kakva je poveznica između ovih priča i Dedžala? Dedžal će tražiti od ljudi da obožavaju njega umjesto Allaha (iskušenje u vjeri); kontrolisat će kišu i ljude će dovodit u iskušenje svojim bogatstvom (iskušenje u imetku); iskušavat će ljude “znanjem” i vijestima koje će im kazivati (iskušenje u znanju); kontrolirat će velike dijelove Zemlje (iskušenje u moći)

Kako izdržati ova iskušenja? Sura Kehf nudi nekoliko rješenja:

Naći dobro društvo: „Budi čvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i navečer u želji da naklonost Njegovu zasluže, i ne skidaj očiju svojih s njih iz želje za sjajem u životu na ovome svijetu, i ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema Nama ostavili, koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti.“ El-Kehf, 28.

Skromnost i strpljivost: „Vidjećeš da ću strpljiv biti, ako Bog da!” – reče Musa – “i da ti se neću ni u čemu protiviti.”

Dova: „Kazuj iz Knjige Gospodara svoga ono što ti se objavljuje, niko ne može izmijeniti riječi Njegove, pa ni ti; osim kod Njega, nećeš naći utočišta nikakva.“ El-Kehf, 27. 5

Iskrenost: „Reci: “Ja sam čovjek kao i vi, meni se objavljuje da je vaš Bog – jedan Bog. Ko žudi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela i neka, klanjajući se Gospodaru svome, Njemu nikoga ne pridružuje!”, El-Kehf, 110.

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija