50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Šesnaesti džuz: Sura nazvana po najodabranijoj ženi i majci

Autor: Redakcija Juli 02, 2015 0

Petnaestog dana mjeseca Ramazana se na mukabelama širom BiH uči šetnaesti džuz, koji započinje od 302. stranice te se završava s 321. stranicom Časnog Kur'ana. Ovaj džuz obuhvata završne stranice sure El-Kehf, te dvije sure Merjem i Ta-Ha.

 

Merjem je mekkanska sura, objavljena nakon sure Fatir. Ima 98 ajeta. U ljudskoj prirodi je ljubav prema djeci, potomstvu i nasljednicima. Sura Merjem svoju pažnju usmjerava na ovu poruku, ali i tjera roditelje da se zapitaju: „Zašto želimo imati djecu? Samo da bismo uživali u roditeljstvu? Šta ćete svojoj djeci ostaviti u naslijeđe, osim imetka, kuće i novca?“ Sura Merjem roditelje i sve ljude odgaja da spoznaju glavni razlog dobijanja djece, a to je prenošenje emaneta vjere budućim generacijama. To je najbolje nasljedstvo koje dijete može dobiti, da od roditelja preuzme baklju islama, i potom je prenese dalje svome potomstvu.

Čitavo društvo je na gubitku ukoliko nakon generacije pobožnih, dođe generacija ljudi koji su zaboravili na svog Gospodara. U zajednici tada dolazi do širenja nemorala, razvrata i poroka svih vrsta: „A njih smijeniše zli potomci, koji molitvu (namaz) napustiše i za strastima pođoše; oni će sigurno zlo proći!“ Merjem, 59.

Sura Merjem govori o primjerima roditelja koji su na prvo mjesto liste prioriteta stavili vjeru. Ovdje nalazimo kazivanja o Zekerijji i Jahji, o Merjemi i njenom sinu Isau, o Ibrahimu, Ismailu, Ishaku i Jakubu. Navodeći divne primjere, sura želi da u čitaocu probudi želju da bude poput ovih časnih ljudi i žena, koji su svojoj djeci omogućili odgoj koji vodi ka spoznaji Allaha, dž.š.

Jedna od mudrosti koje se kriju u samom nazivu sure jeste važnost uloge majke, ne samo za porodicu, već čitav svijet. Majka je ta koja je istinski prenosilac ljepote vjere. Ne kaže se bez razloga da  kada se odgoji jedan dečak, odgojen je samo jedan čovjek, a kada se odgoji jedna žena, odgojen je čitav ummet. Sura Merjem je nazvana imenom jedne od najodabranijih žena zbog veoma važne i nezamjenjive uloge žene za širenje poruke islama. Merjem je i divan primjer djeteta koje je od majke usvojilo vrijednosti vjere, pridržavajući se njih načela cijeli život, a potom odgajajući svog sina, jednog od najodabranijih Božijih poslanika.

Ova sura odgaja ne samo roditelje, već i djecu kako se trebaju ponašati prema majci i ocu, kako im treba činiti dobročinstvo. Među najbitnije osobine Allahovih vjerovjesnika se ubraja dobrota prema roditeljima, što se jasno vidi iz primjera Jahja i Isa, a.s.:  "O Jahja, prihvati Knjigu odlučno!" – a dadosmo mu mudrost još dok je dječak bio, i nježnost i čednost, i čestit je bio, i roditeljima svojima bio je dobar, i nije bio drzak i nepristojan.“ Merjem, 12-14.

"Ja sam Allahov rob" – ono reče – "meni će On Knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti, i učiniće me, gdje god budem, blagoslovljenim, i narediće mi da dok sam živ molitvu obavljam i milostinju udjeljujem, i da majci svojoj budem dobar, a neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan.“ Merjem, 30-32.

Ta-Ha je mekkanska sura, objavljena nakon sure Merjem i ima 135 ajeta. Glavnu poruku sure Ta-ha možemo vidjeti na njenom početku: „Ta-Ha. Ne objavljujemo Kur'an da se mučiš, već da bude pouka onome koji se boji Allaha.“ Ta-Ha, 1-3.

Kur'an nije muka i nesreća po čovjeka, već pouka i izvor sreće. Islam nije došao da bi mučio ljude i pričinjavao im probleme i teškoće. Islam se može opisati kao staza sreće i u njemu nema muke, uprkos teškim situacijama s kojima se vjernici i ostali ljudi susreću. Prava nesreća i teškoće se javljaju kad čovjek okrene glavu od islama i Kur'ana: „A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživjeti.“ Ta-Ha, 124.

Učenje sure Ta-ha može koristiti svima onima koji su se udaljili od vjere ili onima koji bi željeli da praktikuju vjeru, ali se boje da će im ona uskratiti sreću i spriječiti ih od životnih užitaka i razonode. To su pogrešna shvatanja koja Kur'an ispravlja i potvrđuje da se u islamu krije sreća za ljude i da je nesretnik tek onaj ko skrene s Pravog puta.

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija