Mekteb – temeljna institucija odgoja i obrazovanja

Autor: Vahid Fazlović Novembar 23, 2017 0

Prve institucije u kojima se podučavalo vjerskim istinama su džamije.

Na trijemu Poslanikove, a.s., džamije ashabi su provodili vrijeme učeći o vjeri i njenim porukama. Kako su prolazile decenije i stoljeća, a broj muslimana se povećavao, pored džamije pojavili su se novi institucionalni oblici podučavanja islamu i islamskim propisima: mektebi i medrese (osnovne i srednje škole), a kasnije i univerziteti. Osnivane su i posebne škole Kur’ana, hadisa i tefsira u kojima se podučavalo znanjima iz navedenih oblasti. Ali, najrasprostranjeniji oblik u pravovremenom podučavanju islamu pripada instituciji mekteba. Mekteb, često u arapskom jeziku nazivan kuttab, u našem jeziku se poima u značenju škole. U islamskom svijetu mekteb je bio poznat kao osnovna škola, koja datira najkasnije od desetog stoljeća.

Kao i medresa, koja predstavlja viši stupanj obrazovanja, mekteb je često bio vezan za džamiju. Prvenstveno, pojam mekteba se odnosio na mjesto za izvođenje nastave, u okviru koje su se učenici podučavali: čitanju, pisanju, gramatici i islamskim disciplinama (kiraetu, akaidu, fikhu, hadisu, tefsiru i dr.). Pojmovima mekteb ili kuttab označavala se tradicionalna metoda obrazovanja u većini muslimanskih zemalja, koja podrazumijeva predavanje učitelja grupi učenika ili studenata koji sjede ispred njega (Bozkurt 2004: 5-6). Poznati islamski filozof i učitelj Ibn Sina je u jednoj od svojih knjiga napisao poglavlje Uloga učitelja u podučavanju i odgoju djece, u kojem razmatra pitanje mekteba.

U tom poglavlju sadržana su i uputstva učiteljima koji su podučavali u mektebima (Prema: World Heritage Encyclopedia). Do dvadesetog stoljeća mektebi su jedino sredstvo masovnog odgoja i obrazovanja u većem dijelu islamskog svijeta. U njima se, pored podučavanja propisima vjere islama, sticala i opća pismenost i prosvjećenost. Usljed dinamičnih promjena u modernim muslimanskim društvima, šira uloga mekteba u poučavanju i obrazovanju se sve više svodila na koncept vjerske edukacije. Ovakvu ulogu već dugo mekteb ima u Bosni i Hercegovini i predstavlja temeljnu instituciju vjerskog odgoja i obrazovanja svih pripadnika Islamske zajednice.

Iz teksta MEKTEB – MISIJA I PROFESIJA, Novi Muallim, UDK 28-472-053.2

 

 

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija