50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Ezan! Milozvučne i veličanstvene riječi. Slušamo ih svaki dan pet puta. Znaš li njihovo značenje, njihovu poruku? Pitaš li se kome su one namijenjene?

Prenosi se od Ibn Abbasa, r. a., da je rekao kako je dizanje glasa pri zikru poslije završenog propisanog namaza bilo prisutno još u doba Vjerovjesnika, s.a.v.s. (Sahihul-Buhari, knjiga 1, hadis br. 841) Buharija također bilježi da je Ibn Abbas, r. a., rekao: „Znao sam da su završili namaz kada bih čuo taj zikr.“ (Sahihul-Buhari, hadis br. 841, str. 566)

“I mi ćemo vas na iskušenje stavljati, dijelom strahom, dijelom glađu, i umanjivanjem imetka i gubitkom života i plodova! A strpljive obraduj, one koji, kad ih nesreća kakva zadesi, govore: ‘Mi Allahu pripadamo i mi se Njemu vraćamo!’ Takvima pripadaju blagoslovi od njihova Gospodara, i milost. Takvi su na Pravom Putu!” (El-Bekare, 155-157)

“On je s vama gdje god da vi budete! Allah sve vidi šta vi radite!” (Kur’an, El-Hadid, 4)

Mudri Lukman savjetuje svoga sina da bude ponizan/skroman, pa kaže: “I ti ne okreći arogantno (osiono, oholo) obraz svoj ljudima, niti po Zemlji nadmeno hodi! Zaista, Allah ne voli hvalisavog ni gordog! U svom hodu odmjeren budi i glas svoj ti obori! Zbilja, najmrskiji glas je revanje magarca!” (Lukman, 18-19)

Stranica 1 od 2
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija