50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg
Abdullah ibn Mes'ud ibn Gafil, Ebu Abdurrahaman El-Huzeli (umro je 32.h.g., tj. 653. god.)[1], je jedan od najpozantijih ashaba i među prvima koji su primili islam.

''Na put Gospodara svoga pozivaj mudro i lijepim savjetom'', vrhunska je kur'anska preporuka svakom daiji, imamu, profesoru ili bilo kojem drugom pregaocu na putu dobra i istine.

„O vjernici, ako vam nekakav razvratnik donese kakvu vijest dobro je provjerite da u neznanju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onog što ste učinili ne pokajete.“ ( El-Hudžurat, 6)

Kritikujem zajapurene načine upućivanja kritike, uzdizanja sebe iznad njih i zaboravljanje samokritike

Stranica 4 od 4
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija