50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Radikalizacija Hrvata u BiH I: Diskriminacija Bošnjaka u Kiseljaku: izdvojeni slučajevi ili politički plan

Pored profesora Turčala, danas je na seminaru izlaganje imala Aida Ganović o psihološkom apsektu radikalizacije i Edina Bećirević, koja je predstavila rezultate istraživanja o selefističkim krugovima, te Muhamed Jusić

Na seminaru o prevenciji i suprotstavljanju nasilnom ekstremizmu koji je jutros počeo zanimljivo predavanje imao je profesor s Fakulteta političkih nauka dr. Sead Turčalo

Pod kojim uvjetima Islamska zajednica treba voditi dijalog i integraciju tzv. paradžemata, odnosno muslimana koji nisu pripadnici IZ i ne (žele da) prakticiraju islam kako to naučava Islamska zajednica – veliki je izazov i neodloživ problem! 

Problem priključivanja nekih državljana BiH i država regiona terorističkim i nasilnim skupinama u Siriji i Iraku i njihovo učešće u tamošnjim sukobima ponovo je aktuelizirao pitanje radikalizacije mladih, ali ne samo njih, na ovim prostorima, ali i pitanje načina na koji se države i društva bore sa ovom pošasti

Stranica 1 od 2
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija