50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Posjeta mladih OMSG vjerskim objektima

Autor: Redakcija April 23, 2015 0

U subotu, 18.aprila 2015.godine, mladi Odbora za međureligijsku saradnju u Goraždu realizirali su aktivnost iz faze 2 programa ''Animiranje rizične grupe mladih u cilju doprinosa međureligijskom dijalogu i jačanju civilnog društva''.

Ovaj program pokrenuli su Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini i CRS (Catholic Relief Services) pod pokroviteljstvom Američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Program se realizira u saradnji sa odborima za međureligijsku saradnju, koje čine predstavnici Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Srpske pravoslavne crkve, Katoličke crkve i Jevrejske zajednice.

Mladi Odbora za međureligijsku saradnju u Goraždu, zajedno sa predstavnicima Grupe za mlade Svi zajedno Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini posjetili su Kajserija džamiju i Katoličku kapelicu u Goraždu, te Crkvu Svetog Đorđa u Novom Goraždu. U okviru ovih posjeta za mlade je organizovano predavanje o vjerama u Bosni i Hercegovini i vjerskim objektima koje su posjetili.

U prostorijama Islamskog kulturno obrazovnog centra u Goraždu u saradnji sa Jevrejskom zajednicom, koja u ovom gradu nema svoj vjerski objekat, organizirano je druženje sa predstavnicom Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini i predavanje o judaizmu.

Završavajući ovu aktivnost mladi su se družili uz ručak na kojem su sumirali utiske i zapažanja posjete vjerskim objektima u Goraždu i Novom Goraždu.

(Odbor za međureligisku saradnju u Goraždu)

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine