digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Akademik Karić o rahmetli profesoru Karčiću: Intelektualac i alim svoga vremena

Autor: Enes Karić Novembar 30, 2022 0
Akademik Karić o rahmetli profesoru Karčiću: Intelektualac i alim svoga vremena Foto: Preporod.info

U utorak, 22. novembra u Bošnjačkom institutu u Sarajevu posthumno je dodijeljena nagrada Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka ''Mehmed Mejlija Guranija“ za naučnoistraživački rad rahmetli prof. dr. Fikretu Karčiću. Na svečanosti su govorili akademik Enes Karić i predsjednik UO Instituta prof. dr. Nedžad Grabus. U nastavku teksta vam donosimo integralni govor akademika Karića o rahmetli profesoru Karčiću.

Dr. Fikret Karčić - univerzitetski profesor pravnih nauka i disciplina, historičar prava, pravni komparativist

Djelo i djelovanje prof. dr. Fikreta Karčića oslovljavaju nas svojom naukovnom utemeljenošću, veličinom, ozbiljnošću i osvjedočeno plodnim i bogatim učinkom na planovima mnogih tumačenja i reinterpretiranja klasičnih pravnih sistema, u prvom redu šerijatskih i fikhskih, sve to najčešće u kontekstima savremenih potreba i okolnosti.

Rekao bih da je devedeset posto naučnog i stručnog opusa Fikreta Karčića usredotočeno na izučavanje šerijatskog prava i drugih pravnih sistema, na historiju prava i na uporedna izučavanja pravnih tradicija svijeta.

Fikret Karčić bavio se meritorno svim ovim područjima, a tokom petnaest godina u kojima je, prvo, studirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te u kojima je, potom, odbranio radove, magistarski i doktorski, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Fikret Karčić je postigao visoka akademska znanja i svestrane upućenosti na poljima pravnih nauka. Od njega se uvijek moglo naučiti da studirati znači kritički i posvećeno čitati literaturu iz oblasti u kojoj se naukovno stasava.

U periodu od akademske 1974., kad je već student Pravnog fakulteta u Sarajevu, pa do 1989., kad je uspješno odbranio doktorsku disertaciju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Fikret Karčić se primarno, sa nesvakidašnjom osobnom predanošću, bavio temeljitim studiranjem pravne literature, pravnih nauka i disciplina. Svjetskost u pravnim specijalizacijama profesora Fikreta Karčića vidi se i po velikom broju izvora koje on citira, naročito na arapskom i engleskom, kao i drugim jezicima. Prisjećam se da je Fikret Karčić, kad je bio asistent profesora Hamida Hadžibegića na Islamskom teološkom fakultetu 1978. godine, zamolio čuvenog profesora da ga podučava osnovama osmanskog turskog, sve to prema relevantnim dokumentima te carevine.

Knjige koje smo maločas vidjeli na ovoj prezentaciji posebna su svjedočanstva o Fikretu Karčiću kao intelektualcu i alimu koji je ne samo pravne nauke, ali njih prije svega, posmatrao u razvoju i posred života. Mi u Bosni i Hercegovini smo naučnim posredovanjem profesora Fikreta Karčića saznali kako su mnoga muslimanska društva, sve od bitke na Kulikovu polju 1380. godine, svoje pravne sisteme i tradicije morale tumačiti sa znatnim prilagodjavanjem, pa i odmakom od ustaljenih tumačenja u prostorima i vremenima “Daru l-Islama”.

Fikret Karčić otkrio je mnoge dokumente, ličnosti, djela... i pisao o njima. Na primjer, otkrio nam je fetvu Muhammeda Rešida Ridaa o neobaveznosti hidžre za Bošnjake u Osmansku imperiju na prelazu XIX u XX stoljeće. S druge strane, Fikret Karčić otkrio nam je i protumačio raspravu Bosnali Hilmi-babe Taslidžalija o obligatnosti te hidžre, itd. Desetke i desetke pravnih rasprava Fikret Karčić je objavio o onom pojasu planete Zemlje gdje su tradicionalne muslimanske zajednice bile izložene življenju u savremenosti koju one nisu kreirale, i pod koju su potpale. Pravne studije Fikreta Karčića govore ne samo o preživljavanju tih zajednica, već često i o kreativnim prinosima samom razvoju njihovih vlastitih pravnih tradicija.

Rekao bih na kraju ove besjede da je u svojim djelima profesor Fikret Karčić - svojim pravnim metajezikom - uspješno odgonetnuo hermetičnost klasičnih pravnih sistema, da bi ih predstavio u našoj savremenosti jasnim savremenim jezikom i razumljivim naučnim i akademskim idiomom. I tu je jedan od razloga pa su predavanja profesora Fikreta Karčića imala dobrodošlicu ne samo kod nas, već i diljem Evrope, potom u modernoj Turskoj, u Maleziji, u SAD.

Posve na kraju rekao bih da je velika zasluga profesora Fikreta Karčića naročito u tome što je u velikom broju svojih tekstova i predavanja pokazao da muslimani u šerijatskom pravu danas mogu, na moralan način, raskriti trajne ćudoredne vrijednosti Deset zapovijedi koje, uostalom, i Kur’an i Biblija spominju. Ovim je profesor Karčić upozoravao na mnoge pogibelji koje se nahode u bahatoj i neodgovornoj primjeni šerijata. Mnogo puta je upozoravao da ono što se naziva područjem šerijata jeste, zapravo, područje morala a ne sile i prisile. Taj i drugi prinosi profesora Fikreta Karčića ostaju naše živo nasljedje.

Hvala vam!

(...)

 

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine