50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Mr. Alma Omanović-Veladžić doktorirala na Fakultetu islamskih nauka u sarajevu

Autor: Selman Selhanović Januar 23, 2015 0

Dana 29. decembra 2014. godine, u amfiteatru Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, održana je odbrana doktorske disertacije na temu „Hronika Muhameda Enverija Kadića kao izvor za izučavanje kulturne historije Bosne i Hercegovine“, doktoranda mr. Alme Omanović-Veladžić pred Komisijom u sastavu: prof. dr. Enes Pelidija  (predsjednik), prof. dr. Ismet Bušatlić (mentor) i doc. dr. Ahmet Alibašić  (član).

 

Dr. Alma Omanović-Veladžić, kći Seida i Zilhe, rođena je u Sarajevu, 1974. godine. Osnovnu i srednju školu završila je u Sarajevu, a potom  dodiplomski studij na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (Odsjek za Arapski i Turski jezik), a postdiplomski studij na Fakultetu islamskih nauka  2009. godine. Svoje radno iskustvo najprije je stekla u nekoliko osnovnih i srednjih škola kao nastavnik arapskog i turskog jezika, te u Biblioteci Pravnog fakulteta i Bošnjačkog instituta . Od 2003. godine je uposlenik Orijentalnog instituta u Sarajevu. Objavila je više radova u Prilozima za orijentalnu filologiju.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine