Ustrajnost u vjerovanju

Autor: Februar 19, 2018 0

Iz hadisa Muhammeda a.s.

Od Ebu Amra prenose se sljedeće riječi: Rekao sam - "O Allahov Poslaniče, reci mi riječi u islamu nakon kojih neću pitati nikog drugog osim tebe." Odgovorio mi je - "Reci vjerujem u Allaha, a zatim ustraj!"

U komentarima ovog hadisa se ističe: Poslanikove a.s. riječi "Reci vjerujem u Allaha, a zatim ustraj" znače ustraj kada je riječ o Njegovim naredbama i zabranama. Uzvišeni Allah je rekao: "Ti idi pravi putem, kao sve što ti je naređeno i neka tako postupe i vjernici koji su uz tebe..." (Hud, 112)
Još je rekao: "Onima koji govore 'Gospodar naš je Allah', pa ostanu pri tome, dolaze meleki: 'Ne bojte se i ne žalostite se i radujte se Džennetu koji vam je obećan' " (Fussilet, 30)
Riječ je o govoru meleka kojeg upućuju vjernicima u času smrti.

U jednom od poznatih tefsira stoji: Kada budu obradovani Džennetom, vjernici reknu - "A naša djeca, šta će jesti i kakvo će im stanje biti poslije nas?" Na to im se odgovori kur'anskim ajetom: "Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovom svijetu, a i na onom..." (Fussilet, 31), tj. preuzet ćemo brigu o njima poslije vas, paćete biti obradovani na taj način.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine