50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Bosanska silsila u kiraetima

Autor: Kurra hafiz Alija ef. Rahman Decembar 12, 2019 0

Damask kao vjekovna domovina kiraeta i kiraetske uleme ostao je bez kurra hafiza u deset kiraeta, a baš je u tom vremenu, u Bosni živio čuveni kurra hafiz deset kiraeta Abdullah Kaukčija, koji je uzeo diplomu u Mekki od glasovitog šejha Merzukija

Cijeli tekst u štampanom i digitalnom izdanju Preporoda

 

Prema ovome, tradicija praktičnog i teorijskog izučavanja kiraeta u Bosni seže u prošlost i do 400 godina, čak i više. Vjerovatno će budući istraživači otkrivati dokumente koji po pitanju navedenog idu i u raniji period. Ipak, neki naši istraživači su skloni tvrdnji da tradiciju izučavanja sedam ili deset kiraeta kod nas treba tretirati od vremena kada se bilježi prva i najstarija sačuvana diploma u kiraetima. Ako bismo prihvatili i ovaj stav, opet dolazimo do zaključka da je ova nauka kod nas ukorijenjena nešto manje od dva stoljeća, jer je najstarija sačuvana diploma ona od kurra hafiza deset kiraeta Abdullaha Kaukčije iz 1840. godine. Lično smatram da sve navedeno ide u mnogo raniji period, čak raniji od prvotno spomenutog, jer sam lično otkrivao dokumente u Gazi Husrev-begovoj biblioteci koji potvrđuju da su na ovim prostorima uvakufljavani rukopisi Šatibijje i njezinih najreferentnijih komentara još iz 16., 17. i 18. stoljeća, što je primarna literatura za izučavanje sedam kiraeta. Jedan od tih prijepisa komentara na Šatibijju datira iz 14. stoljeća. To je jasan pokazatelj da ako ih je neko prepisivao, onda se i teoretski i praktično bavio kiraetima. Sve navedeno nam govori da bosanska škola u kiraetima ili kako neki naši autori vole kazati bosanska silsila u kiraetima ima svoj dubok korijen i trasiran put, te da su kiraeti Kur'ana i kiraetska nauka izučavani na najvišem znanstvenom nivou. Ako bosansku silsilu kurra hafiza pratimo od najstarijih sačuvanih diploma, vidjet ćemo da se ona razvijala preko nekoliko „sveummetskih“ škola kiraeta, a to su: mekkanska, medinska, kairska i istanbulska. Najviše naših kurra hafiza za koje se zna da su diplomirali u kiraetima potječe iz istanbulske škole, s time što, nažalost, nijedna nije sačuvana. 

 

Šta je bosanska silsila

Šta podrazumijeva i šta znači bosanska silsila u kiraetima? To znači da Bošnjak završi studij u nekom od navedenih svjetskih kiraetskih centara i dobije diplomu od poznatog mentora, potom po povratku u domovinu to znanje i diplomuprenese na nekoga od svojih zemljaka, a ovaj isto nastavi sa nekim budućim.

 

 

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija