digitalbanner-naslovna7.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg

Stopa nezaposlenosti mladih u Europi najveća je u Bosni i Hercegovini

Autor: Džanan Ribić Januar 23, 2015 0

Nezaposlenost mladih visokoobrazovanih ljudi jedan je od najvećih bosanskohercegovačkih problema. Trenutno je u Bosni i Hercegovini 39.547 nezaposlenih mladih sa fakultetskom diplomom.

Procentualno gledajući 60 posto mladih nezaposleno je, i na evidencijama službi za zapošljavanje. Ulice i kafići naših gradova tokom radne sedmice, u vrijeme radnog vremena, puni su mladih, koji zbog nemogućnosti pronalaska posla svoje vrijeme provode ispijajući kahve sa prijateljima i u šetnji trgovima, što je zasigurno najbolji pokazatelj nezaposlenosti mladih. Stopa nezaposlenosti mladih u Europi najveća je u Bosni i Hercegovini.

Na evidenciji Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona trenutno je 51.000 nezaposlenih mladih do 35 godina starosti. Mladi ljudi čine većinu na evidenciji nezaposlenih u TK, od ukupnog broja nezaposlenih od 99.089 osoba, koliko je bilo registrirano krajem novembra.

Od ukupnog broja nezaposlenih u TK, više od šest hiljada je mladih sa fakultetskom diplomom, sa srednjom stručnom spremom nezaposleno je više od 26 hiljada mladih. Kako doznajemo od Jasne Bedak, stručne saradnice za informiranje u Službi za zapošljavanje TK, uz pomoć programa za zapošljavanje mladih Federalnog zavoda za zapošljavanje, do sada je određeni broj mladih u TK uspio da preko Federalnog zavoda dobije priliku da odradi pripravnički staž, i da se zaposli.

- Kada je riječ o programu „Prvo radno iskustvo 2014“, do sada je potpisano 150 ugovora između poslodavaca i nezaposlenih mladih, 204 mlade osobe dobile su priliku da odrade pripravniči staž. U sklopu programa za zapošljavanje mladih „Prilika za sve“, uspjeli smo zaposliti 1.186 mladih – kazala je Bedak.

Prema informacijama iz Službe za zapošljavanje KS, na evidenciji nezaposlenih osoba registrirano je 71.337 nezaposlenih. Od ukupnog broja nezaposlenih mladih je 30.889 ili 43,3 posto. Od ovog broja 17.193 ili 55,5 posto su žene. Prema stepenu stručnog obrazovanja bez posla je najviše mladih ljudi sa SSS - 12.279 ili 39,7 posto, potom lica sa VSS - 6.184 ili 2 posto, VSŠ - 192 ili 0,6, posto, a preostalih 12.234 ili 39 posto su lica sa VKV, KV, PK i NK stručnom spremom.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine