50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Porodica Balta bavi se branjem ljekovitog bilja, šumskog voća i proizvodnjom prirodnih sokova, pekmeza, džemova a prije dvije godine, donacijom jednog dobrog Kuvajčanina, njih četvero je obavilo hadž 

Uspomene  akademika Enesa Karića sa hadža, 6. decembar 2007. -  25. decembar 2007.

Kako se zove jedina sura u Kur'anu koja nosi ime po nekom od temelja islama?

Ovo je priča o slijepom hadžiji Feridu Osmiću iz Zenice, ratnom vojnom invalidu, koji je srcem i dušom vidio i Harem-i šerif u Medini, i Revdu u njemu, i Harem u Meki, i Kabu u njemu, i Saffu i Mervu u njemu, i Arefat, i Muzdelifu, i džemreta na Mini...

Hadž bukvalno znači “poći na jedno mjesto”. Islamski se ovo odnosi na godišnje hodočašće muslimana u Mekku sa namjerom izvršavanja određenih vjerskih obreda prema metodi opisanoj od Poslanika Muhammeda, a.s.. Mnogobrojni su kur'anski ajeti koji govore o hadžu, Kabi i drugim pojavama i pojmovima vezanim za ovu temu:

Stranica 7 od 7
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija