Fetve: Stav o kapari pri kupovini stana

Autor: Avgust 17, 2015 0

Pitanje: Amra H.: Moj prijatelj susreo se sa jednim problemom čijim rješenjem ne želi ugroziti nečije pravo. Dakle, želi da postupi u skladu s vjerskim propisima. Evo o čemu se radi. Prošle godine u junu je prodao kuću, potpisao ugovor, predao novom vlasniku ključeve kuće, koji je na privremenom radu u inostranstvu, koji je od tada koristi. Dao je manju svotu novca kao kaparu. Ostali dio sredstava je trebao da isplati u decembru. Međutim, on se predomislio i ne želi više tu kuću. U međuvremenu, zbog njegovog nehata, nastala je određenu šteta na objektu (poplava u kući zbog njegove greške). Dakle, njegovo pitanje glasi: da li je dužan vatiti sredstva vlasniku kuće koje je dao kao kaparu. Naravno, po važećem zakonu ima pravo ista zadržati, ali on ne bi želio učiniti nešto što je suprotno propisima naše vjere. Ili ima pravo da zadrži sredstva kojima bi sanirao štetu i  uračunao drugi dio sredstava kao kiriju?

 

Odgovor:

Dozvoljeno je u slučaju kapare postupiti po običaju, koji je najčešće pretočen u pozitivno pravo. Uobičajeno je da se kapara računa kao dio cijene ukoliko se kupoprodaja realizira, a ako kupac odustane, kapara pripada prodavaču, kao vid obeštećenja za čekanje i propuštenu korist. To je manje-više općeprihvaćeno rješenje u savremenim kodifikacijama šerijatskog građanskog prava u muslimanskim zemljama, mada hanefijski mezheb taj ugovor smatra relativno ništavnim. U slučaju Vašega prijatelja smatramo da ima pravo zadržati kaparu, pogotovo imajući u vidu dužinu čekanja da se ugovor realizira, kao i štetu nanesenu poplavom te propuštenu korist od iznajmljivanja kuće. Postoje dva oprečna hadisa u vezi prodaje uz kaparu, ali nijedan nije bez slabosti, tako da se u tom pitanju može osloniti na važeći običaj.

 

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija