50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Categories

Pitanje: Senad O.: Molio bih Vas da mi obrazložite šeri'atski aspekt danas aktualne, sve češće i sve veće, pojave prosjačenja i raznoraznih prosjaka. Naime, po našim džematima skoro da ne…
Kada jedan musliman iz predostrožnosti i možda čak i u dobroj namjeri drugog muslimana optuži za širk, a optuženi to nije počinio, da li tada musliman koji optužuje griješi, čini …
Pitanje: Salih. A.: Da li, i pored toga što u našem džematu (....) imaju četverica svršenika medrese, može mueziniti desetogodišnji dječak. Naime, imam i članovi džematskog odbora insistiraju da taj …
Pitanje: A. B.: Da li se smatra krađom, odnosno da li je haram skidati filmove sa interneta bez plaćanja?
Pitanje: H. F.: Interesuje me da li je dozvoljeno kupovati na aukciji preko interneta. Naime, jedna svjetski poznata internet stranica omogućuje kupovinu preko neta, s tim da tu postoji mogućnost…
Pitanje: M. Š.: Želio bih vas pitati o noćnim nafile namazima u hanefijskom mezhebu. Koliko rekata se obično klanjaju noćne nafile i da li ima barem neki prosječan broj rekata…
Pitanje: Senad M.: Budući da imam talenta za slikanje, želja mi je da upišem likovnu akademiju. Međutim, bojim se prigovora sredine koja smatra da u tome «nema hljeba» te da…
Budući da živim u sredini u kojoj je homoseksualizam raširena pojava, da li je meni kao muslimanki grijeh da se družim, radim, pomažem, s takvim osobama?

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine