Džuz 21: Ajet koji se redovno uči na dženazi

Na današnjoj mukabeli učimo sure Pauk, Bizantinci, Lukman, Sedžda i Saveznici

Na kraju sure Pauk nalazi se ajet kojeg ćemo skoro na svakoj dženazi čuti: Kullu nefsin zaiqatu-l-mewt. «Svako živo biće smrt će iskusiti...», poruka je koja se govori na dženazama, kako bi oni koji ostaju iza umrlog imali na umu da kako god i šta god budu radili, moraju umrijeti i da je konačan povratak kod Allaha.

Sura Bizantinci je dobila ime po stanovnicima nekadašnje Bizantije. Naime, u sedmom stoljeću, kada je živio Poslanik. a.s., zoroastrijanci iz Irana započeli su rat s Bizantijom koja je bila kršćanska. Kao vatropoklonici i pripadnici vjere koja tumači da postoje dvije suprostavljene sile u svijetu: dobro i loše, zoroastijanci su nizali pobjede protiv Bizantije i veoma brutalno se odnosili prema kršćanima ismijavajući njihovu vjeru. Kada su Bizantinci ponudili primirje Kisra, kralj zoroastrijanaca, tražio je da se svi odreknu kršćanstva. U isto vrijeme nevjernici su se rugali muslimanima s komentarom da kao što Perzijanci pobjeđuju kršćane tako će i oni, mušrici, pobijediti muslimane. Uzvišeni Gospodar objavljuje početak ove sure: «Bizantinci su pobijeđeni u susjednoj zemlji, ali oni će, poslije poraza svoga, sigurno pobijediti  za nekoliko godina -  Allahova je naredba prije i poslije - a tog dana radovat će se vjernici”. Mušrici su ismijavali ove ajete i u to vrijeme bilo je nemoguće zamisliti da će Perzijanci izgubiti od Bizantinaca. Ipak, 624. godine Bizantinci pobjeđuju Perzijance, uništavaju njihov najznačajniji hram vatre, baš u ono vrijeme kada muslimani pobjeđuju mušrike na Bedru. Mudžiza ove sure je bila jasna.

U suri Luman nalaze se poruke mudraca Lukmana svom sinu. Svaki musliman treba se vraćati ovim porukama i savjetovati svoju djecu savjetima Lukmana. Interesantno je da u ovim ajetima Lukman je napravio gradaciju onoga što čovjek treba poštovati. Nakon Allaha i Poslanika čovjek treba da poštuje ono osobe koje su spomenute u 14. ajetu ove sure.

Sura Sedžda govori o stvaranju svijeta i kazni koja čeka one koji poriču Njegove dokaze. U suri Saveznici  Allah poručuje ljudima da je Poslanik, a.s., muslimanima važniji od njih samih. Također, u početku ove sure Allah ističe da je čovjeku uvijek bliži srodnik, rođak od drugih ljudi poput prijatelja. Nažalost, danas mnogi muslimani i ne poznaju svoje rođake od kojih su neki veoma blizak rod.

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija