Ususret 12. rebiu-l-evvel: Najgora vrsta kamate

Autor: E. Subašić Decembar 07, 2016 0

Iako smo navikli da pojam kamate vežemo isključivo za ekonomiju i pozajmljivanje novca, Ibn Hatim prenosi od hazreti Aiše da je rekla kako Poslanik, a.s., upitao ashabe koja je najgora vrsta kamete pa su ashabi kazali da najbolje zna Allah i Njegov poslanik

 

 

S obzirom da se nalazimo u mjesecu rođenja Poslanika Muhammeda, a.s., svaki dan do 12. rebiu-l-evvela komentirat ćemo jedan hadis u skladu s današnjim vremenom

 

«Najgora kamata kod Allaha je okaljati čast muslimana», kazao je Poslanik, a.s. i proučio ajet: «A oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju, tovare na sebe klevetu i pravi grijeh». (Al-Ahzab, 58) Vrijeđanje muslimana danas je skoro pa navika u raspravama pa čak i običnim razgovorima kada musliman ne obraća pažnju šta i kako o muslimanima govori. Mnogi kažu da govore o nekome samo istinu, a govoriti istinu o muslimanu je ogovaranje a govoriti neistinu, tj. lagati je potvora. I jedno i drugo je očit grijeh i osobina licemjera i nevjernika.

 

Hadis za šesti rebiu-l-evvel

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija