Tragom tariha Hasana Bošnjaka povodom podizanja turbeta ocu Allahova Poslanika u Medini 1246/1830. godine

Autor: Haso Popara Februar 12, 2018 0

Kod nas je malo poznato da se sve do 1976. godine u Medini nalazilo turbe Abdullāha ibn Abdu-l-Muttaliba, oca Allahova poslanika Muhammeda, a.s., i da je tarih povodom njegova podizanja 1246/1830. godine, u doba sultana Mahmuda II (vl. 1808-1830), spjevao Hasan ibn Mustafa el-Medeni, el-Bosnevi, znameniti učenjak, pjesnik i hatib Poslanikove džamije u Medini, čiji bi preci - po svoj prilici - mogli biti porijeklom iz Gornjeg Vakufa. U nastavku rada ukratko se govori o historijatu ovoga turbeta, donosi tekst tariha u originalu i u prijevodu na bosanski jezik, te pokušava rasvijetliti biografija njegova autora, koji spada među rijetke Bošnjake, čijoj se poeziji dive i sami Arapi.

Gdje se turbe nalazilo i ko ga je podigao?

Cijeli tekst

Pouzdano se zna da se turbe Abdullāha ibn Abdu-l-Muttaliba, oca Allahova poslanika, s.a.v.s., nalazilo u tijesnoj uličici zvanoj Tivāl (Zukāk et-Tivāl), na zapadnoj strani Poslanikove džamije, prema mezaristanu Bekīʻ el-Garkad. Njegova lokacija ubilježena je na starim mapama Medine s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Sve do 10. stoljeća po Hidžri mjesto na kome je ukopan Abdullah ibn Abdu-l-Muttalib bilo je poznato pod nazivom Dār en-Nābiga, tj. kućom (dār) čovjeka po imenu Nabiga iz plemena Beni Addi ibn Nedžddžar, u čijem dvorištu se nalazio mezar. Pod tim imenom navode ga biografi Allahova Poslanika, s.a.v.s. i historičari Medine: Muhammed ibn Omen el-Vakidi (747-822), Omer ibn Šebbe el-Basri (789-876) i Muhammed ibn Džerir et-Taberi (839-923). Zna se da je Allahov Poslanik, kada je imao šest godina, sa svojom majkom hazreti Aminom, njenom služavkom Ummi Ejmen i djedom mu Abdu-l-Muttalibom zijaretio mezar svoga oca u Medini i da mu je na povratku u Mekku u mjestu el-Ebva umrla majka. Također se zna da je prilikom ulaska u Medinu (za vrijeme Hidžre) njegova kamila zastala, upravo, na zemlji njegovih dajdži iz Beni Nedždžara, u neposrednoj blizini Dār en-Nābiga, gdje je kasnije često navraćao, a nerijetko i klanjao u toj kući. Zato se u izvorima Dār en-Nābiga ponekad navodi i pod nazivom Mesdžid Dār en-Nābiga. Sudeći po jednom tarihu, turbe je 1246/1830. godine dao podići osmanski sultan Mahmud II (vl. 1808.-1830.). Tarih koji je povodom gradnje turbeta spjevao Hasan ibn Mustafa el-Bosnevi glasi:

Evo tariha godine gradnje,

Što odražava dobrotu graditelja

Koji je Abdullahu, najljepšem ocu, kabur podigao

Kako je sultan (Mahmud) zapovijedio.

Godina 1246/1830.

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija