50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Nije li izolacija na koju smo ”osuđeni” velika prilika da učinimo nešto što će nam uistinu koristiti nekada u životu, kao što je Jusufu, a.s., koristila njegova aktivnost u tamnici? Zapravo, ta aktivnost će biti direktni uzrok da on nakon izvjesnog vremena napusti tamnicu i postane ministar u Egiptu.

Najširu elaboraciju ovog pitanja, prema našim uvidima, ponudila su dvojica poznatih komentatora: Kurtubī i Ibn Kesīr.

Neke zanimljivosti u Kur’anu

Komentar dr. Mustafe Cerića na poglavlje iz knjige Ljubav u Kur'anu autora Ghazija bin Muhammada bin Talala

Stranica 1 od 8
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija