50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Categories

Alija ibn Rebah kaže da je čuo Amra ibn El-'Asa, r.a., kako jednom prilikom drži hutbu i kaže: "O ljudi, vaš Pejgamber, s.a.v.s., je najmanje pridavao važnost dunjaluku, a vi…
Allah! Allah! O muslimanski skupe! Kome će žene i djeca ostati?! Ko će vjeru i obraz braniti?! O muslimanski skupe! Bojite se Allaha i poštedite muslimane!
Sura Leheb (Plamen) je stotinu jedanaesta kur'anska sura. Objavljena je u Mekki i ima pet ajeta. Iako svojim obimom spada u red kraćih sura, njen sadržaj obiluje brojnim porukama i…
Abdullah Ibn Revaha, R.A., (poginuo kao šehid 8. h.g., tj. 629. god.)[i]
Hutba Mr. Nusreta ef Abdibegovića u Prinčevoj džamiji u Tuzli prilikom posjete rukovodioca Uprave za vjerske poslove Rijaseta IZ BiH Muftijstvu tuzlanskom
Gibet, kao i svi drugi grijesi, ima negativne posljedice na ovom i na budućem svijetu, a odražavaju se na pojedinca i na zajednicu.
''Kada učenjak želi da svojim znanjem zadobije Allahovu naklonost i zadovoljstvo, onda ga svi poštuju i strahuju pred njim, a ako putem svoga znanja dođe samo do riznica i bogatstva,…
Osman ibn Maz'un, r.a. (...- 2.h.g., tj. ...- 624.god.)[1]
Hvala Allahu, Gospodaru svega stvorenog na beskrajnoj milosti kojom obasipa sljedbenike svoje, na posljednjoj objavi, Kur'anu u kojem se nalaze svi odgovori za kojima čovjek traga kako bi postigao Allahovo…
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija