50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Categories

Nalazimo se u danima koji su u srcima vjernika po mnogo čemu posebni...
Odgojno-obrazovna misao Huseina-ef. Đoze počiva na premisi da čovjek u životu ne smije biti samo pasivni posmatrač. Život možemo mijenjati tek onda ako se uključimo u njegove tokove i postanemo…
Nalazimo se u deset najodabranijih dana u godini a to su prvih deset dana posljednjeg hidžretskog mjeseca Zul-hidžeta.
Na Allahova znamenja i znake stvaranja Kur'an neprestano poziva i upozorava da ona postoje na Zemlji, u svemiru i u nama samima:

Orijent(acija)

Septembar 18, 2015
''Godinama srce pehar Džemov od nas je iskalo, ono što se u njem' krije, od stranca je zaht'jevalo.''1 (Hafiz Širazi)
Sahr El-Gamidi, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Allahu moj, daj mome ummetu berićet u ranim satima!" (Ebu Davud, 2606, Tirmizi, 1212, Darimi, 2435, Ahmed, 15784, Ibn Hibban,…
Tumačenje Kur'ana apsolutno je neodvojivo od dešavanja u muslimanskom svijetu. Tefsir utiče na poziciju muslimana u svijetu, kao što pozicija muslimana utiče na tefsir
Ako kažemo da se suvremeni čovjek sve više otuđuje od Boga, sigurno nećemo reći ništa novo.
Propisi kazivanja i tumačenja snova
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija