digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Važno je razumjeti poziciju Bosne i Hercegovine u vrijeme Balkanskih ratova, kao i unutarbosanske prilike 1912/1913. godine bez čijeg razumijevanja vjerovatno nije moguće suštinski shvatiti ni okolnosti bosanskohercegovačkog društveno-političkog ambijenta danas, 110 godina poslije Balkanskih ratova

Šta kažu stranci?

Novembar 03, 2022

Prije, a i poslije, svakih izbora u BiH govori se i nagađa o tome šta kažu stranci i koga će podržati. Razni političari tvrde ili nastoje da pokažu da imaju podršku stranaca. Analitičari pokušavaju pogoditi šta stranci misle. Neki novinari i voditelji konstantno preuveličavaju uticaj stranca na procese u državi. Ostavlja se dojam da nekoliko stranih ambasadora trenutno na službi u BiH mogu da odlučuju i o formiranju vlasti i o nizu drugih važnih odluka.

Sve je dobro dok se ljudi pozdravljaju, pa kako god. Problem je kad jedni drugima psuju, govore ružne riječi. Nakon pozdrava slijedi lijepa priča; nakon psovki i ružnih riječi obično dođe svađa, pa i tuča, problemi. Težnja za unificiranjem pozdrava je recidiv, ostatak iz bivšeg sistema, u kojem je Partija, po svaku cijenu, željela da skoro sve bude jedno, ujednačeno, jedinstveno.

- kazala je Dalia Mogahed, direktorica istraživanja na američkom Institutu za socijalnu politiku i razumijevanje na kojem vodi istraživačke programe i programe liderstva, s kojom smo razgovarali nakratko tokom posjete u povodu međunarodne konferenciji u Sarajevu posvećene Kašmiru

Ko potiče korupciju?

Januar 03, 2022

O takvoj korupciji govore i podaci da u Bih 80 posto građana redovito daje mito ljekarima

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine