digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Hanefijski mezheb je bio zvanični mezheb Hilafeta preko 1100 godina, i to od vremena halife Haruna er-Rešida (786-806) do ukidanja Hilafeta 1924. godine

U organizaciji nekoliko nevladinih udruženja i organizacija, u subotu 25.03., u velikoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke održano je predavanje akademika prof. dr. Ferida Muhića, na temu „Kraljevsko lice Bošnjaka“.

U povodu Dana nezavisnosti BiH razgovarali smo s istaknutim povjesničarem i intelektualcem profesorom dr. Husnijom Kamberovićem, koji je pored angažmana na Filozofskom fakultetu u Sarajevu bio i direktor Instituta za istoriju u Sarajevu. Autor je brojnih znanstvenih djela i članka i saradnik u evropskim znanstvenim centrima i na univerzitetima poput Humboldta u Berlinu.

Zatvorena visokim planinama, oivičena prirodnim granicama rijeke Une na zapadu, Save na sjeveru i Drine na istoku, sve do 10. stoljeća Bosna je bila zemlja o kojoj se vrlo malo zna.

Rijad – U Rijadu je sredinom novembra potpisan Memoranduma o razumijevanju o obrazovnoj i naučnoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine