digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

kaže u razgovoru za Preporod Srđan Šušnica, koji je prije dvije godine bio primoran napustiti rodnu Banju Luku zbog učestalih prijetnji smrću koje su upućivane njemu i njegovoj porodici.

Bosna između jave i sna

Septembar 03, 2021

Kakav je ovo istočni i zapadni vjetar donio neko sjemenje od ‘cvijeća zla’ koje se zakorovilo i nabujalo iz krvi i kostiju njenog najnevinijeg potomstva, i pretvorio njeno divno lice u nastambe od humki, u šume od bijelih nišana, a njenu utrobu u skrivene grobnice nevino umorenih u kojima zlotvori skrivaju svoje zlodjelo i kriju mračnu stranu svoje posrnule duše

Zašto bi roditelji upisali svoje dijete u medresu? Po čemu se medresa ističe u odnosu na druge škole? Da li materijalna situiranost predstavlja konačnu prepreku za roditelje i učenike pri upisu i školavanju u medresi? Na kakvom su glasu ove škole i šta nude?

Da li se nekada zapitamo kako će naši životi izgledati u očima ljudi koji će doći nakon nas?

Islamska zajednica i raspad Jugoslavije

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine