50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Uvod u principe tumačenja Kur'ana

Autor: Hasan Hasić Mart 13, 2020 0

Nove knjige: Ibn Tejmijje, Uvod u principe tumačenja Kur'ana (Muqaddima fī usūli- t-tefsīr), prijevod prof. dr. Almir Fatić, Udruženje za afirmaciju pozitivnih vrijednosti Alternativa, Sarajevo, 2018.

Historija izučavanja kur'anskih nauka na prostoru naše domovine stara je više od pola milenija. Jasno je, prati je pojava velikih historijskih događaja, koji su imali karakter snažne prekretnice. Ipak, do 19. stoljeća muslimani ovih prostora nisu dočekali niti jedan cjelovit i oficijelan prijevod Kur'ana na svoj maternji jezik. Tek sa Ljubibratićevim Koranom izlijevaju se temelji platforme koja će izroditi zdrave diskusije i potaknuti samu muslimansku zajednicu na određene korake na tom polju. Već danas, početkom trećeg milenija, muslimani Bosne i Hercegovine, brojnošću mala zajednica, na polju tumačenja Kur'ana potvrđuju jasan napredak, što se ogleda u razvoju školskih i fakultetskih kurikuluma i nastave iz tefsirskih nauka, kao i autorskim, priređivačkim, prevodilačkim i uređivačkim radovima koji omogućavaju uvid u cjelokupni tok razvoja tefsira od vremena objavljivanja Kur'ana do sada, na taj način uobzirivši kontunuiranu tradiciju, ali i omogućivši uvid u sadašnje stanje, što jeste platforma koja će dati zamaha budućem razvoju tefsirskih nauka u Bosni i Hercegovini, a time i u Evropi. Stoga je važno obogaćivati opus djela iz ove oblasti na spomenutom tragu.

Uvod u principe tumačenja Kur'ana bosanski je prijevod djela Muqaddima fī usūli-t- tefsīr, autora Ibn Tejmijje (1263-1328). Knjiga je iz oblasti tefsira koja se obimom ne doima izazovno, ali, kako to veli u predgovoru prvog izdanja Adnan Zerzur, „smatra se najznačajnijim što je on uopće i napisao o ovoj temi“. Također, priređivač naglašava da je pisanje ovoga djela plod znanja i iskustva autora iz date oblasti. Na bosanskom jeziku drugo izdanje čitamo u prijevodu dr. Almira Fatića, profesora na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu (Katedra za tumačenje Kur'ana). 

O samom povodu pisanja, govori i autor: 

„Jedan od moje braće zamolio me da mu napišem uvod (muqaddima) koji bi sadržavao univerzalna pravila (qavā'id kulijje) koja pomažu u razumijevanju Kur'ana (fehmu- l-Qur'ān), znanju njegovog tumačenja (tefsīr) i njegovih značenja (me'āni), razlikovanju između onoga što je istinito i lažno u onome što je u njemu tradicionalno i racionalno utemeljeno, te upozoravanju na mjerodavan dokaz između različitih mišljenja (u tumačenju).“

U pet poglavlja ove rasprave autor govori o: a) raspravi o Poslanikovom, a.s. tumačenju Kur'ana ahabima, b) različitosti pristupa u tefsiru kod prvih generacija, c) dvije vrste razilaženja u tefsiru: referiranje na predaju i metode zaključivanja, posvetivši ovaj odjeljak prvom pristupu, dok u slijedećem d) govori o drugom pristupu, da bi u posljednjem poglavlju govorio e) o, po njegovom mišljenju, najboljem načinu tumačenja Kur'ana.

Ono što i sam autor ističe jeste da je ova rasprava nastala bez posredstva drugih djela iz ove oblasti. I pored toga čitalac će se osvjedočiti da ni u takvom pristupu nije izostala tražena sistematizacija i plasiranje date tematike adekvatnom terminologijom i rasporedom temata unutar rasprave. Svakako, priređeno izdanje donosi brojne fusnote u službi jasnijeg čitanja i kritičkog osvrta na samo djelo. Također, u prijevodu se transliteracijom nastojala istaknuti najvažnija terminologija tematskih cjelina koje Ibn Tejmijje obrađuje. Opširnije predgovor izdanju, osim kraćeg presjeka rasprave, donosi i pregled uvida u utjecaj ove rasprave na kasnije autore i njihova djela među kojima su Ibn Kesir, Zerkeši i Sujuti, što potvrđuju njihova djela iz oblasti tefsira.

Iz priloženog o knjizi ne promiče da se radi o gradivu koje će nas najprije odvesti do korpusa klasičnih mufessira i njihovih djela. U tom pogledu, kontekstualizirajući značaj ove rasprave u sadašnjem vremenu, važno je naglasiti da se ni ovo djelo kao ni njemu slična djela ne posmatraju izdvojeno iz tradicije izučavanja tefsira, što i jeste nemoguće, s obzirom kojim putevima hodimo dok ih čitamo, i dakako, pravi pristup će nam omogućiti razumijevanje i toka i suštine ove naučne discipline, a svakako u tome ne smije izostati kritičko razmatranje. To će, između ostalog, doprinijeti jasnijem razumijevanju klasičnog perioda u tumačenju Kur'ana, koje, ponekad, na našoj vremenskoj distanci biva i nepravedno zanemareno.

 

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine