50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Klubovi za traženje posla

Autor: Džanan Ribić Februar 03, 2015 0

 Dodatnim obrazovanjem i volontiranjem mladi imaju više šanse na tržištu rada

 

U posljednje tri godine kroz klubove za traženje posla zaposleno je ukupno 1140 mladih. Klub za traženje posla aktivna je mjera zapošljavanja čija je svrha mladim nezaposlenim ljudima pružiti kontinuiranu pomoć u traženju posla. Klubovi djeluju pri lokalnim biroima za zapošljavanje kojim upravljaju savjetodavci specijalizovani za grupni rad sa nezaposlenima.Klubovi za traženje posla u BIH kreirani su u sklopu Projekta zapošljavanja mladih (YEP), koji je podržan od švicarske Agencije za razvoj i saradnju, u saradnji sa entitetskim zavodima za zapošljavanje i kantonalnim službama za zapošljavanje. Do sada je formirano 25 klubova za traženje posla koji djeluju u okviru biroa za zapošljavanje. Dženan Trbić, portparol Projekta zapošljavanja mladih, u razgovoru za Preporod naglašava da klubovi putem grupnog rada sa dugoročno nezaposlenim mladim ljudima nude praktičnu obuku aktivnog traženja posla uz neophodnu edukaciju mladih, nakon čega mladi šest mjeseci dobivaju savjetodavnu podršku za traženje posla. - Svjesni smo činjenice da je mali broj mogućnosti za mlade na tržištu rada. Putem savjetodavnog rada sa mladima pokušavamo da ukažemo na postojeće mogućnosti u zapošljavanju ili kreiranjem novih. Mladi članovi naših klubova za traženje posla sedmično se informišu o dostupnim mogućnostima za posao, stažiranje i volontiranje u zemlji i inostranstvu, kao i brojnim edukacijama i usavršavanjem. Na ovaj način uspjeli smo kreirati 150 novih radnih mjesta –napominje Trbić. Trbić smatra da je primarni razlog za veliku nezaposlenost mladih neusklađenost obrazovnog sistema, odnosno znanja i vještina koji mladi dobivaju kroz formalno obrazovanje, i potreba poslodavaca na tržištu rada. Zbog ove neusklađenosti sa jedne strane imamo veliki broj nezaposlenih, a sa druge strane postoji i značajan broj poslodavaca koji nisu u mogućnosti pronaći radnike sa odgovarajućim znanjem i vještinama. Pored toga, mladi koji završavaju fakultete uglavnom imaju nerealna očekivanja, i većina se nije bavila dodatnim neformalnim obrazovanjem, ili volontiranjem, koje bi ih približilo tržištu rada, tako da nakon što završe fakultet budu i dalje aktivni.

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija