50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Šta je cilj crkve u Potočarima

Autor: A. Hrustanović Maj 25, 2015 0

U Potočarima u kojima većinom žive Bošnjaci i gdje je smješten Memorijalni Centar, Srpska pravoslavna crkva u Srebrenici je sagradila Crkvu na Budaku, tik iznad mora mezarja.

Šta time Srpska pravoslavna crkva želi pokazati, to samo ona zna. Sigurno je da svaki Bošnjak s nelagodom gleda na izgradnju crkve pored samog mezarja žrtvama genocida. Nije nevažno spomenuti da je u ime jednog dijela crkve genocid i počinjen, jer je njeno sveštenstvo osveštavalo srpske borce i huškalo na neprijateljstvo i zvjerske zločine.

Drugi primjer jeste crkva koja se započela graditi na oduzetoj bošnjačkoj imovini u Potočarima. Ta nedovršena crkva nalazi se u mjestu gdje ne živi niti jedan jedini pravoslavni vjernik. Crkva se gradi na parceli koja je oduzeta i prisvojena Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi, 20.7.1981. godine. U Matičnim zemljišnim knjigama od spomenutog datuma kao posjednik upisana je Crkva, a kao vlasnik upisan je Bošnjak Asim Begović. Opština Srebrenica je na zahtjev gospodina Begovića, da mu se vrati oduzeta imovina, poništila uredbu kojom se zemlja daje na posjed Crkvi i a gradnjom crkve se stalo. Pravoslavna Crkva podnosi žalbu koju Uprava za imovinsko-pravne poslove uvažava. Cijeli sučaj je na sudu, a spomenutog Bošnjaka zastupa advokat. Zašto se o ovom slučaju šuti?! Da li se čeka određen rok kada će posjednik, u ovom slučaju Crkva, nakon određenog roka postati i vlasnik pomenute zemlje? Uz dužno poštovanje Crkve, svaki normalan čovjek pa i čestiti ljudi pravoslavci, kojih ima mnogo, mogu sebe upitati: kome trebaju ove bogomolje? Da li je njihov pravi cilj pokvariti međureligijske i međuljudske odnose? Zar ne bi, u interesu suživota i bolje budućnosti, bilo ljudski i moralno sarađivati u onome što je svima egzistencijalno i zajedničko.

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija