50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Ko potiče korupciju?

Januar 03, 2022

O takvoj korupciji govore i podaci da u Bih 80 posto građana redovito daje mito ljekarima

Iako Allah na brojnim mjestima u Kur'anu spominje ubistva poslanika, ne postoji nijedan konkretan opis ubistva nekog poslanika: “Onima koji ne vjeruju u Allahove dokaze i koji su vjerovjesnike, ni krive ni dužne, ubijali, a ubijaju i ljude koji traže da se postupa pravedno… (Ali Imran, 21); “…zato što u Allahove dokaze nisu vjerovali i što su ni krive ni dužne vjerovjesnike ubijali… (El-Bekare, 61).

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine