Teme

Šta je izazov? Odakle dolazi?  Kako  ga  definirati?Zašto se  teško  boriti  sa  suvremenim  izazovima?
 Nakon okupacije Bosne i Hercegovine vjersko-duhovni život bosanskohercegovačkih muslimana, koji je  obuhvatao i vršenje hadža, hodočašća Mekke i Medine, odvijao se pod kontrolom upravnih  organa. Da bi se spriječile nezgode…
Jedna od najrazornijih pojava koja rastura naš vjerski život jeste rušenje našeg džematskog namaza, počevši od same pripreme za namaz pa kroz svaku njegovu fazu. U našoj višestoljetnoj tradiciji strogo…
Godine 1997. osvrnuo sam se u jednom tekstu (Takvim za 1997. godinu, El-Kalem, Sarajevo, 1996., str. 33.-42.) na sklonost jednog dijela uleme (nadam se da je ona u manjini) i…
Radikalizacija Hrvata u BiH I: Diskriminacija Bošnjaka u Kiseljaku: izdvojeni slučajevi ili politički plan
O mektebu, temeljnom vjerskom odgojno-obrazovnom sistemu muslimana
Zbog loših sanitarnih uvjeta prilikom klanja kurbana samo je pitanje vremena kada će muslimani prestati primati kurbansko meso, zapravo počet će odlagati i neće koristiti meso nakon što ga dobiju…
A ko ljepše kazuje i govori od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini, kaže i svjedoči: „Ja sam doista musliman!“ (Kur'an, 41:33). 
Osvrt akademika Enesa Karića u Preporodu povodom peticije za reviziju i brisanje kur'anskih ajeta u Francuskoj
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija