50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Da li je moguć fond Bejtu-l-mal na globalnom nivou?

Autor: Elnur Salihović Februar 03, 2015 0

Prema aktuelnoj statistici, u pedeset i sedam zemalja članica Organizacije islamske konferencije živi oko 957 miliona stanovnika, od kojih 40% živi u stanju totalnog siromaštva

 

Stanje muslimana danas, koje se ogleda u velikom debalansu i kontrastima, u kojem je najveći broj onih koji su nepismeni ili nemaju odgovarajuću edukaciju, u stanju siromaštva i finansijske ovisnosti, bez odgovarajuće zdravstvene zaštite i smještaja i mali broj onih koji žive u ogromnom bogatstvu, raskoši, rasipništvu, daje za pravo zagovornicima ove i sličnih ideja koje vode ka sistemskim rješenjima koja jedina mogu ublažiti i promijeniti trenutno stanje i na odgovarajućem nivou ispuniti smisao zekata kao obaveze, čiji je jedan od glavnih ciljeva da razvije solidarnost i saradnju i ublaži socio-ekonomske razlike među muslimanima. Iako će trebati uložiti mnogo znanja i truda i biti jako teško na odgovarajući način ispuniti planove i ciljeve ove organizacije, sigurno je da je ovakva institucija na globalnom nivou neophodna i zbog toga što će, nadamo se, kroz transparentan i efikasan rad doprinijeti socio-ekonomskom razvoju, saradnji i solidarnosti među muslimanskim zajednicama širom svijeta, za dobrobit cijelog ummeta. Projekcije i planovi IZO, Međunarodne organizacije za zekat iz Malezije osnovane 2009. godine, su da će u narednih pet godina zemalje članice OIC ispuniti svoja obećanja i participirati u fondu sa 3 milijarde američkih dolara, a da će u narednih deset godina fond operirati sa kapitalom od 10 milijardi američkih dolara, kojim će raspolagati i razvijati kapacitete za što efikasnije prikupljanje i raspodjelu sredstava na globalnom nivou. Naravno, i dalje će se nastaviti aktivnosti organiziranog prikupljanja i raspodjele zekata na nivou svih država članica putem njihovih specijaliziranih agencija, koje će dio sredstava prebacivati na IZO, koji će kordinirati sistem prikupljanja i raspodjele. Prema aktuelnoj statistici, u pedeset i sedam zemalja članica Organizacije islamske konferencije živi oko 957 miliona stanovnika, od kojih 40% živi u stanju totalnog siromaštva. Također, računa se da na Bliskom Istoku i Sjevernoj Africi živi oko 400.000 ljudi, od kojih je većina muslimana, čija likvidna imovina prelazi milion američkih dolara, što je samo dio potencijala za prikupljanje zekata, koji sigurno nije na odgovarajući način iskorišten.

Misli globalno djeluj lokalno

Imajući u vidu sve gore navedeno ne možemo, a da se ne osvrnemo i na stanje po pitanju prikupljanja i raspodjele zekata u Bosni i Hercegovini i našoj dijaspori. Dok je na nivou zemalja OIC, koje vrlo često, po mnogo čemu kasne, pa tako i po ovom pitanju, konačno došlo do konsenzusa i istaknuta potreba za sistematskom pristupu promociji, prikupljanju i raspodjeli zekata, ne samo na njihovom državnom nivou, već na globalnom nivou, u Bosni i Hercegovini i bošnjačkoj dijaspori još uvijek brojni su protivnici sistematski organiziranog prikupljanja i raspodjele zekata. Nažalost, i nakon četrdeset godina od uspostave Fonda Gazi Husrev-begove medrese, koji je kasnije prerastao u Fond Bejtu-l-mal i početka organiziranog prikupljanja i raspodjele zekata i sadekatu-l-fitra, koje je uzgred rečeno donijelo mnogostruke koristi i rezultiralo očuvanjem i uspostavom mnogih institucija značajnih za zajednicu muslimana na ovim prostorima, mi se i dalje bavimo pitanjima da li treba ili ne zekat i sadekatu-l-fitr prikupljati i raspoređivati na organiziran način ili to raditi pojedinačno. Još je žalosnije što su protivnici organiziranog prikupljanja i raspodjele, nalazeći razne izgovore, koji su vrlo često uzrok lične sujete i skrivenih namjera, nego uzrok uvjerenja utemeljenog na razumjevanju vjere, imali više uspjeha od onih koji su smatrali drugačije i radili na uspostavi i jačanju kapaciteta za organizirano prikupljanje i raspodjelu zekata i sadekatu-l-fitra, pa tako danas, sredstva sa kojima raspolaže fond Bejtu-l-mal muslimana- Bošnjaka, u prosjeku, dostigne svega pet miliona KM godišnje, od čega su dvije trećine sredstava prikupljenih na ime sadekatu-l-fitra, a samo jedna trećina na ime zekata. Stavljajući ovo u globalne okvire, možemo pretpostaviti da ni najžešći protivnici organiziranog prikupljanja i raspodjele zekata i sadekatu-l-fitra iz naših safova ne bi bili ponosni na ovu činjenicu. Naravno, moglo bi se na dugo i na široko raspravljati, za što nam nema premca u istim tim globalnim okvirima, zašto je takvo stanje ili zašto Islamska zajednica kao organizator prikupljanja i raspodjele na našim prostorima nije uradila ovo ili ono ili zašto... sigurno je da odgovornost svakog od nas je velika, isto kao što je i prilika da popravimo trenutno stanje, stvarajući predpostavke za što bolji odnos muslimana prema obavezi zekata, efikasnijem sistemu prikupljanja i raspodjele i jačanju Fonda Bejtu-l-mal, kako bi od tog fonda imali što više koristi kao zajednica, ali kako bi i svijetla obraza mogli se uključiti u globalne muslimanske tokove.

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija