50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Završen seminar „Vještine liderstva i menadžmenta“

Autor: E.S. Februar 12, 2015 0

U Centru za lično i profesionalno usavršavanje (CLPU) u Sarajevu 11. februara završena je dvodnevna radionica „Vještine liderstva i menadžmenta“.

 

Novoformirana Rijasetova Uprava za vanjske odnose i dijasporu, u okviru koje djeluje i Odjel za odnose sa nevladinim organizacijama, zajedno je sa Upravom za nauku i obrazovanje i Centrom za napredne studije (CNS) pokrenula jedan set seminara za uposlenike svih struktura Islamske zajednice i aktiviste nevladinih organizacija islamskog određenja, s ciljem usvajanja novih znanja i metodologija od kojih će u konačnici profitirati šira društvena zajednica.

Kontinuitet rada na Platformi

Radionica predstavlja kontinuitet rada na Platformi o saradnji Islamske zajednice i organizacija islamskog određenja koje djeluju u BiH, a pohađali su je imami, te uposlenice i uposlenici Islamske zajednice, kao i rukovodioci i aktivisti organizacija islamskog određenja. Krajem 2014. godine održan je četverodnevni seminar na temu „Projektni menadžment za civilno društvo“, te je ova radionica samo jedna u nizu planiranih aktivnosti s ciljem jačanja saradnje Islamske zajednice i nevladinog sektora, kao i unapređenja realizacije aktivnosti unutar pojedinačnih kolektiva. Kroz dvodnevna predavanja i interaktivne radionice učesnici su na savremen i vrlo praktičan način usvojili znanja o načelima liderstva, timskog rada, poslovnog komuniciranja, rukovođenjem sastancima, metodama konstruktivnog rješavanja konflikata itd.

Mogu reći da smo više nego zadovoljni što smo uspjeli ostvariti zacrtani cilj ovog seminara, a to je da sutra na terenu imamo ljude koji su u stanju da ličnu inicijativu artikuliraju u niz konkretnih (projektnih) aktivnosti, te da kroz kvalitetno planiranje, rukovođenje i koordinaciju povećavamo efikasnost i nas kao IZ i NGO sektora, a na zadovoljstvo šire društvene zajednice.

Učesnicima su dodijeljeni certifikatati, a prisutni su podijelili svoje mišljenje o radionici s dr. Amirom Karićem, direktorom Uprave za nauku i obrazovanje, koji se obratio učesnicima.

Edina Plasto iz Kaknja izrazila je zadovoljstvo što je Islamska zajednica prepoznala važnost organiziranja ovih radionica te nagalsila kako je prepoznatljiv entuzijazam kod mladih generacija koje rade u Islamskoj zajednici ili su indirektno uključeni u njezin rad.

Nastavak seminara

Imam Amsal Memić zatražio je od organizatora da se u budućnosti nastave organizirati seminari i radionice ovog tipa koje zasigurno doprinose kvalitetnijem angažmanu imama u džematu i općenito u društvu. “Podržavam ovaj prijedlog da nasatvimo organizirati seminare i nastavimo s ovom grupom, dovedemo ih na nivo edukatora i počnemo s edukacijom drugih. Ogroman potencijal leži u ljudima. Potrebno je da se ova energija usmjeri i ujedini. Kroz ove radionice bolje se upoznajemo, ali i učimo važne temeljne stvari od toga kako se sastanak vodi i slično, bez čega jedan kolektiv ne može uspješno funkcionirati“, azao je dr. Amir Karić.

Koordinator ovog programa i jedan od edukatora mr. Medina Mehmedović-Mulalić je kazala: “Za prvi seminar „Projektni menadžment za civilno društvo“, koji je održan objavili smo javni poziv jer smo željeli da nam se prijave svi uposlenici IZ i NGO aktivisti iz cijele BiH koji su spremni preuzeti inicijativu i „otvoreni“ su za usvajanje novih spoznaja i vještina. Hvala Allahu, reakcija na ovaj poziv je bila izuzetno pozitivna i od sedamdesetak intersanta mi smo zbog ograničenih kapaciteta, u ovoj fazi, morali probrati njih 40. Na dvije radionice, polaznici su informirani o civilnom društvu i stanju nevladinog sektora u BiH, dok je tema druge radionice bila pisanje projekata i projektnih aplikacija i to prema EU standardima. Poštivajući sva pravila metodologije projekt menadžmenta (planiranje, fundraising, implementacija i monitoring, evaluacija i izvještavanje) i uz veoma uspješno ocijenjeno mentorstvo Valdeta Peštalića polaznici su napisali i svoje projekte, a najbolji projekat je nagrađen. Seminar koji je upravo završen imao je za cilj istu grupu polaznika upoznati sa osnovnim vještinama liderstva i menadžmenta”.

Učesnici

Adi Puran, Adis Mahalbašić, Adis Zelkanović, Almir Alić, Amer Osmanković, Amsal Memić, Asmir Aljić, Azra Ahmić-Demirović, Derviš Varešlija, Dženita Kaliman, Edžnan Hajrić, Eldis Balić, Elvedina Plasto, Ermin Zahirović, Esed Ivojević, Esmir Haznadar, Hasan Mrkonja, Ines Melez, Kenan Bajrić, Lejla Mehmedović-Sofo, Mahir Kevrić, Mirnes Duranović, Muhamed Jugo, Muhamed Mehmedović, Nermin Hadžić, Rabija Mehmedović, Said Mujakić, Samir Camić, Selma Mehmedović, Sanadin Voloder, Suad Osmanagić, Safet Beganović, Šejla Mujić-Kevrić i Zejnil Latifović.

 

 

 

 

 

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija