50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Pomoć za operaciju imama Mehmedalije Dedajića

Efendiji Mehmedaliji Dedajiću, rođenom 1958. godine u Rogatici, a trenutno angažiranom na mjestu mujezina i drugog imama Istiklal džamije u Sarajevu, potrebna je hitna operacija srca

Njegova dva bypassa su potuno začepljena a treći radi sa 70%. Prema preporuci dr. Harisa Vile upućen je u Njemačku gdje je preporuka doktorskog tima bila da se mora pod hitno uraditi reoperacija trostrukog arterijskog bypassa, a koju nije moguće raditi u BiH. Proračun operacije je 24.500 eura. Sarajevski imami će učestvovati u finansiranju operacije što, ipak, nije dovoljno. Stoga vodeći se kur'anskim principom da je spašavanje život ajednog čovjeka ravno spašavanju cijelog ljudskog roda pozivaju se imami, džematlije i drugi vjernici da svojim uplatama doprinesu skupljanju potrebnih sredstava s obzirom da je i operacija planirana 29.7.2015. godine. 

„Oni koji Allahovu Knjigu čitaju i molitvu obvaljaju i od onoga čime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu da se nadaju nagradi koja neće nestati, da ih On prema onome što su radili nagradi i još im iz obilja Svoga da, jer On mnogo prašta i blagodaran je. (Kur'an)

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija