digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Više od hiljadu djece prosi u našim najvećim gradovima

Autor: DŽANAN RIBIĆ Avgust 24, 2015 0

U Kantonu Sarajevo u prvih devet mjeseci ove godine evidentirano 2106 prekršaja koja se odnose na prosjačenje. Većinu prekršaja počinile su punoljetne osobe, dok su oko 20 posto prekršaja počinila djeca

Prosjačenje djece na ulicama bosanskohercegovačkih gradova svakodnevno je moguće vidjeti. Nerijetko su djeca koja prose oskudno odjevena i bosa, sa svega nekoliko godina života, prisiljena svakodnevno prosjačiti na ulicama. Prema podacima UNICEF BiH najveći broj djece, tačnije 638, prosi u Sarajevu, dok na tuzlanskim ulicama prosi 192 djece. U Mostaru prosi 182 djece, na banjalučkim ulicama 63 djece. Uglavnom se radi o maloljetnoj djeci, uzrasta između sedam i osamnaest godina. Jedna trećina javnosti dolazi u kontakt sa djecom koja rade na ulici svaki dan, dok dodatnih 29% barem jednom sedmično. Što rezultira da se 62% naših građana susreće sa djecom koja prose na ulici najmanje jednom u sedmici.

 

Salem ef. Dedović, muftija mostarski

Stav islama po pitanju prosjačenja je jasan. Prosjačenje bez velike nevolje i potrebe u islamu je zabranjeno, jer predstavlja poniženje za čovjeka. O tome svjedoče brojni hadisi poslanika Muhammeda, a.s. Zabrana prosjačenja se posebno odnosi na one kojima je to profesija. U tom smislu Ebu Hurejre, r.a., prenosi slijedeći hadis od Poslanika, a.s.: "Svako ko prosi da bi povećao svoj imetak, nosit će žig poniženja na svome licu sve do Kijametskog dana,a tako stečena hrana će mu biti džehennemsko užareno kamenje. Zato ko hoće nek se prosjačenja okani, a ko neće neka ga još više uveća i umnoži."(Et-Tirmizi). Međutim, u nekim situacijama, kada su čovjeku ugrožene osnovne životne potrebe, dozvoljeno mu je tražiti pomoć, a u izuzetno teškoj situaciji, kada je čovjekov život ugrožen, a nije u mogućnosti preživjeti bez pomoći drugih, obavezan je tražiti pomoć od drugih ljudi, pa makar to bilo i prosjačenje. Sufjan Es-Sevri je rekao slijedeće: "Ko bude gladan, pa umre, ne tražeći pomoć, ući će u Džehennem." Sa siromašnima treba veoma oprezno postupati. Na to nas upozorava Kur'an, a islam podstiče na udjeljivanje iz svog imetka, bilo da se radi o zekatu ili dobrovoljnim prilozima. Sadaka i darežljivost spadaju među najljepše vrline vjernika. U posljednje vrijeme prosjačenje je postalo pravi problem. Prosjaci hodaju gradom i od prolaznika do prolaznika mole milostinju i sadaku. Zbog današnjih profesionalaca koji se bave prosjačenjem sadaka ne može doći u ruke onima kojima je potrebna.

 

UNICEF: istraživanje o prosjačenju

UNICEF Bosne i Hercegovine nedavno je sproveo sveobuhvatno istraživanje na temu: "Djeca koja rade na ulici: Procjena dječjeg prosjačenja i drugih oblika rada na ulici u BIH". Prema istraživanju dječaci i djevojčice podjednako su zastupljeni među djecom koja rade na ulici, a većina djece mlađa je od 14 godina. Djeca koja svakodnevno prose na ulicama bh. gradova većinom su Romi. Istraživanje je pokazalo da su djeca koja rade na ulici izuzetno neobrazovana u odnosu na opću populaciju u zemlji. Postotak djece koja prose na ulici koja nikada nisu išla u školu kreće se između 9 i 34 procenata. Polovina djece koja rade i prose na ulicama nisu u potpunosti pismena, dok je stopa pismenosti među starijom djecom prosjacima daleko ispod prosjeka u državi.

Roditelji romske djece koja prose na ulicama ističu da je glavni razlog zbog kojeg njihova djeca ne idu u školu visoki troškovi školovanja. Romski roditelji, prema podacima iz UNICEF, žele da njihova djeca idu u školu i budu pismena, jer smatraju da je škola važna za poboljšanje budućnosti i ekonomske perspektive njihove djece. Djeca koja prose na ulici podložna su mnogim zloupotrebama i rizicima. Osim prekida školovanja, djeca su svakodnevno radeći na ulici izložena teškim vremenskim uvjetima, riziku od saobraćajnih nesreća, kao i riziku zlostavljanja od drugih. Istraživanje je potvrdilo da djeca koja prose nedvojbeno žive u siromaštvu. Više od 28% djece ne jede dnevno dovoljnu količinu hrane zbog siromaštva, dok između 40 i 54 procenata djece koja prose u svim bh. gradovima, u nekom periodu svoga života budu 24 sata bez hrane.

Prosjačenje i trgovina ljudima

Ministarstvo sigurnosti BIH nedavno je sa nekoliko nevladinih organizacija pokrenulo kampanju: "Ne prosjačenju – Davanjem novca djeci koja prose podstičete trgovinu ljudima." Iz Ministarstva napominju da prosjačenje često predstavlja dobro organizirani kriminal, a novac koji djeca dobiju na ulici njihovi eksploatatori koriste za ličnu dobit i zadovoljstvo. Pored prosjačenja, djevojčice su primorane i na prostituciju kao i zasnivanje vanbračnih zajednica radi novca i rađanja djece koja se eksploatiraju. Cilj ove kampanje je da se javnosti skrene pažnja na činjenicu da djeca koja prose često nisu upisana u matične knjige, zbog čega su za državu nevidljiva, što olakšava manipulaciju djecom i trgovinu. "Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima Ministarstva sigurnosti BIH, u skladu sa Strategijom suprotstavljanja trgovini ljudima u BIH, poduzeo je niz aktivnosti na unaprjeđivanju kapaciteta zaštite djece od prosjačenja, ali i podizanja svijesti javnosti o pravima djece shodno Konvenciji UN o pravima djeteta. Jedna od naših aktivnosti je i kampanja: "Ne prosjačenju" putem koje želimo javnosti skrenuti pažnju da davanjem novca djeci koja prose podstiču trgovinu ljudima," rekao je Admir Malagić, portparol Ministarstva sigurnosti BIH. On je dodao da je u našoj zemlji veoma prisutna pojava u kojoj djeca prose hodajući od stola do stola po ugostiteljskim objektima, na raskrsnicama, sjedeći na ulicama, ili u sredstvima javnog prijevoza. Pokazuju pri tome građanima različite isprave o navodnom ili stvarnom zdravstvenom ili socijalnom stanju njih ili njihovih porodica. Vrlo često se radi, smatra Malagić, o sasvim maloj djeci čak i dojenčadi, neprimjereno obučenim pri iznimno visokim ili niskim temperaturama, izloženim svakodnevnim opasnostima od udara automobila.

 

Osman ef. Kozlić, muftija banjalučki

Prositi je, po islamu, dopušteno samo u krajnjoj nuždi. Ono što se danas viđa na našim ulicama treba spriječiti na način da se kreiraju uvjeti za zapošljavanje i poštenu zaradu, ali i tako što će se organizarano prosjačenje ukloniti s ulica i ispred objekata.

 

Uloga nevladinog sektora

Udruženje "Zemlja djece" iz Tuzle u suradnji sa Ministarstvom sigurnosti BIH i banjalučkim Udruženjem "Nova generacija" učestvovalo je u spomenutoj kampanji protiv prosjačenja. "Već nekoliko godina naše udruženje na ulicama Tuzle obilježava Europski dan borbe protiv trgovine ljudima. Naše aktivnosti ove godine bile su usmjerene prema problemu prosjačenja djece na ulici. Građanima smo dijelili privjeske i kartice na kojima je ispisano "Ne podržavam prosjačenje" uz navedne brojeve telefona policijskih stanica, koje mogu pozvati ukoliko vide dijete na ulici da prosi," kazala je Sahiba Srna, pomoćnica direktorice Udruženja "Zemlja djece". Od 2000. godine u okviru ovog udruženja postoji dnevni centar za djecu koja prosjače i rade na ulici, te za djecu u koja su pod rizikom da završe na ulici. Prema podacima UNICEF u Tuzli je 192 djece uključeno u prosjačenje i rad na ulici. "Dnevni centar u Tuzli kroz koji godišnje prođe 150 djece, omugaćava djeci sa ulice različite vidove podrške. Djeca ovdje svakodnevno imaju edukativnu podršku koja je fokusirana na uključenje djece sa ulice u školski sistem. Pomažemo im u savladavanju školskog gradiva, ohrabrujemo ih da idu u školu. Uz pomoć socijalnog radnika, psihologa i pedagoga imamo savjetovalište u okviru kojeg djeci pomažemo da ostvare svoja prava iz oblasti obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, kao i psiho-socijalnu podršku. Važno je istaći da djeca u dnevnom centru imaju besplatan obrok i usluge pranja odjeće na dnevnoj osnovi. Djecu podstičemo da se aktivno uključe u redovne sekcije našeg udruženja," kazala je gđa Srna. U posljednjih nekoliko godina dnevni centar razvija i komponentu terenskog rada, radeći i djelujući u romskim zajednicama i naseljima za raseljena lica, jer iz ovih zajednica djeca se nalaze u velikom riziku. U dogledno vrijeme očekuje se otvaranje kantonalnog prihvatilišta za djecu sa ulica u Tuzli, u okviru Doma za djecu bez roditeljskog staranja, čime će biti upotpunjen mehanizam zbrinjavanja djece koja prosjače i rade na ulicama u Tuzlanskom kantonu.

Problemi u Banjoj Luci

Prema podacima UNICEF i Banja Luka ima velikih problema sa djecom koja prose na ulici. Trenutno je u Banjoj Luci 63 djece uključeno u prosjačenje i rad na ulici. Iz Udruženje "Nova generacija" saznali smo da oni svake godine obilježavaju Europski dan borbe protiv trgovine ljudima, s posebnim akcentom na prosjačenje djece jer je to veliki društveni problem o kojem građani ne znaju dovoljno. Pomenuto udruženje u saradnji s Centrom za socijalni rad Banja Luka realizira aktivnosti za zaštitu djece i omladine zatečene u skitnji i prosjačenju. To se odvija u okviru Prihvatne stanice koja je u funkciji 24 sata dnevno. "Stanica vrši prihvat i smještaj djece i omladine koja se nađu u skitnji i prosjačenju na ulici. U prihvatnoj stanici imamo 52 djece koja tu borave od jednog dana do tri mjeseca. Osim djece koja prose i rade na ulici, u našoj stanici imamo i djecu koja su žrtve nasilja. Za ovu djecu imamo obezbijeđenu hranu, kupanje i garderobu. Djeci nudimo i psihološka savjetovanja i zdravstvenu zaštitu. Cilj nam je pomoći djeci sa ulice da usvoje higijenske navike, da se uključe u naše obrazovne i druge sekcije. Također, u okviru prihvatne stanice utvrđujemo identitet maloljetne djece zatečene u skitnji i prošnji i upoznajemo se sa okolnostima pod kojima je dijete otišlo na ulicu da prosi," naglašava Maša Mirković, izvršna direktorica Udruženja "Nova generacija".

Policija: Davanjem novca se podržava kriminal

Policijske strukture u našoj zemlji smatraju da prosjačenje djece na ulici predstavlja unosan i organiziran biznis. Policijski organi mišljenja su da postoje organizatori prosjačenja i oni koji za njih rade proseći na ulicama, zbog čega policija često apelira na građane da ne daju novac djeci koja prose, jer time podržavaju kriminal. Policijski službenici MUP Kantona Sarajevo u prvih devet mjeseci ove godine, evidentirali su 2106 prekršaja koja se odnose na prosjačenje u KS. Većinu ovih prekršaja, kako doznajemo u MUP KS, počinile su punoljetne osobe, dok su oko 20 posto prekršaja počinila djeca. U ove prekršaje ubrajaju se i prekršaji učinjeni od strane mlađih osoba i djece, koja na prometnim raskrsnicama peru vjetrobranska stakla na vozilima.

"Kada govorimo o sankcioniranju ovih prekršaja, prema Zakonu o prekršajima javnog reda i mira Kantona Sarajevo, osoba koja bude zatečena u činjenju prekršaja prosjačenja može se kazniti novčanom kaznom od 300 do 900 KM. Što se tiče zakonskih mogućnosti i postupaka koje mogu poduzeti policijski službenici treba napomenuti da oni nisu u mogućnosti takve osobe fizički ukloniti sa ulica, osim što im mogu izdati prekršajni nalog ili ukoliko su povratnici u činjenju tih prekršaja, podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka kod nadležnog općinskog suda - Prekršajnog odjeljenja," rekao je Irfan Nefić, portparol MUP KS. Nefić pojašnjava da je drugačija situacija kada se radi o maloljetnim osobama, imajući u vidu da policijski službenici rade sa službenicima općinskih službi za socijalni rad, koje mogu uz pomoć policije, maloljetnike smjestiti u posebnu Službu za prihvat, prevenciju i zaštitu djece u riziku, pri Disciplinskom centru za malojetnike Kantona Sarajevo, u trajanju od jednog dana do šest mjeseci za što rješenje izdaje Centar za socijalni rad.

 

Ahmed ef. Adilović, muftija travnički

Prema islamu, čovjek je najkompletnije i najznačajnije Allahovo stvorenje, koje treba živjeti časno i pošteno i prema kojem se treba odnositi sa poštovanjem i dostojanstvom. Islam propisuje više odredbi, pravila i preporuka kako da se ljudski dignitet sačuva i kako da čovjek ne bude doveden u ponižavajući položaj, između ostalog prosjačenjem. Tako islam traži od ljudi da budu vrijedni i čestiti, te da se trude da žive od plodova svoga rada. U tom smislu je i hadis: "Da neko od vas uzme uže, zatim ode na brdo i donese breme drva na svojim leđima, pa ih proda i tako mu Allah sačuva obraz, bolje mu je nego da traži od svijeta, pa mu oni dadnu ili ga odbiju." (Bilježi Buhari.)      Ako čovjek ipak dođe u stanje siromaštva, pa nema osnovnih sredstava za život, islam propisuje niz mjera koje se trebaju poduzeti da se čovjeku u takvom stanju pomogne. Prva instanca je porodica, čijim članovima je naređeno da konstantno vode brigu jedni o drugima. Zatim, slijedeća instanca je rodbina i u tom smislu ima puno ajeta i hadisa koji podstrekavaju na brigu o rodbini. Nakon toga dolazi uloga komšija i prijatelja, tj. članova jedne zajednice – džemata. Tu ulogu jako dobro odslikava poznati hadis u kojem se kaže da nije musliman onaj koji legne sit, a njegov komšija gladan! Nakon svih tih instanci na red dolazi uloga kompletnog društva, odnosno države. U tom smislu islam propisuje razne vrste pomaganja ljudi: zekat i sadekatu-l-fitr kao obavezno davanje, sadaku kao dobrovoljno potpomaganje, tajno i javno davanje itd. Vjernike na to podstiču brojni kur'anski ajeti i hadisi Poslanika, s.a.v.s.  Prosjačenje koje je prisutno na našim ulicama veoma je ružna pojava i sigurno nije u skladu sa islamom, a rezultat je niza faktora. Neki od njih su: nedovoljna briga od strane gore pobrojanih instanci, navika da se ne radi nego prosi, te zarada putem djece koju se tjera na prosjačenje – što je najgori oblik prosjačenja. Imajući u vidu navedeno, možemo reći da su svi segmenti našeg društva dužni na adekvatan način pomagati siromašnim osobama, tako da nemadnu potrebu prosjačiti. Isto tako, treba učiniti sve što se može da se prosjačenje na našim ulicama – i općenito u našem društvu – iskorijeni. Davanje prosjacima treba izbjegavati, ali zato treba što više pomagati osobama za koje znamo da su siromašne i ovisne o tuđoj pomoći.

 

Rad policije u Tuzli

Na području Tuzlanskog kantona u prvih devet mjeseci ove godine od strane policije izrečeno je 30 prekršajnih naloga za punoljetne osobe koje su zatečene u prosjačenju samostalno ili sa djecom. "Službenici policije postupaju sukladno Zakonu o javnom redu i miru TK, kojim su predviđene novčane sankcije za prekršaje prosjačenja. Novčane sankcije za prosjačenje iznose od 100 do 1000 KM," kazao je Izudin Šarić, portparol MUP TK. U okviru MUP TK postoji Odjeljenje za maloljetničku delinkvenciju i nasilje u porodici, koje je prema svim policijskim stanicama u TK proslijedilo upute kako postupati u slučaju prosjačenja djece na ulicama. Kada policija primi prijavu da se djeca nalaze na ulici i da prose, u suradnji sa Centrom za socijalni rad i Udruženjem "Zemlja djece", poduzimaju se sve potrebne mjere na zbrinjavanju djeteta koje prosi. Vlada TK, MUP TK i Udruženje „Zemlja djece“, ove godine potpisali su protokol za postupanje u slučajevima prosjačenja, skitnje, radne eksploatacije, i drugih vidova zloupotrebe djece u Tuzlanskom kantonu. Protokolom je predviđena međusobna saradnja sa ciljem osiguranja najvećeg mogućeg stupnja sigurnosti i zaštite djece.

Saradnja vladinog i nevladinog sektora, čini se, jeste nužna, ali je potreba jačanja svijesti svih građana također nužna u rješavanju ovog sve izraženijeg društvenog problema.

 

 

 

 

 

 

 

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine