Seminarom u Tuzli završen projekat „ Program prevencije ovisnosti“

Autor: April 12, 2018 0

U Behram-begovoj medresi u Tuzli  07. aprila 2018. godine uspješno je završen projekat  Ureda za društvenu brigu pod nazivom „Program prevencije ovisnosti“

Ured za društvenu brigu Rijaseta Islamske zajednice u BiH, u saradnji sa Upravom za obrazovanje i nauku, Odjelom za vjeronauku i Muftijstvima, pokrenuo je serijal edukativnih seminara za vjeroučitelje/ce, s ciljem usvajanja novih znanja o načinima preventivnog djelovanja u suzbijanju ove socijalne devijacije prisutne među mladima.

Na području osam Muftijstava za ciljne grupe  održana su predavanja  interdisciplinarnog tima na zadatu  temu te se upriličila podjela promotivnog materijala o štetnosti svake vrste ovisnosti. Kroz jednodnevna predavanja prisutni su imali priliku slušati izlaganja: prof. dr. Redže Čauševića, prof. dr. Nusrete Kepeš, hfz. prof. dr. Aida Smajića, doc. dr. Nezira Halilovića i mr. Emine Bešlija. 

Takođe, učesnicima seminara je ponuđeno i popunjavanje anketnog upitnika na osnovu kojeg smo došli do saznanja o potrebi provođenja aktivnosti kao i doprinosu Islamske zajednice u oblasti primarne prevencije ovisnosti. Projekt menadžer i jedan od edukatora mr. Emina Bešlija je kazala: „Provedbu projekta započeli smo na području Muftijstva sarajevskog, zbog brojnosti vjeroučitelja/ca na tom području, i uspješno ga završavamo na Muftijstvu tuzlanskom.  Saznanja do kojih smo došli na osnovu  anketnog upitnika provedenog na uzorku od 500 ispitanika, 80% ispitanika se izjasnilo veoma pozitivno po pitanju ove vrste projekta, dok je  20% ispitanika dalo određene sugestije i prijedloge. Dakle, mogu slobodno kazati da je projekat veoma uspješno ocijenjen od strane učesnika seminara, kao i to da će Ured za društvenu brigu, sagledavajući pojave u društvu, nastaviti sa ovakvim i sličnim projektima i u budućnosti“.

Organizatori su se zahvalili  H.O. „IHH-a“ i Udruženju „ Edukativno – kulturnom centru – Istanbul“ sa sjedištem u Sarajevu, na izdvojenim sredstvima za realizaciju projekta.

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija